Eleksiyong 2010: Sino ang tunay na para sa mga OFW?

February 23, 2010

Hindi malayo kung susuriin ang ilan sa kanyang mga panukala sa ginawa ni Pangulong Arroyo, na nagsanay sa mga OFW sa pagiging “Supermaid.” Nakipagkasundo rin ito sa mga dayuhang gobyerno—ngunit hindi para siguruhin ang karapatan ng mga OFW na habulin, halimbawa, ang kanilang mga abusadong amo, kundi para siguruhin na patuloy silang tatanggap ng mga OFW.

Bahagi rin ng plataporma ni Teodoro para sa mga OFW ang “pagpapalakas” diumano sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at pangangalap pa ng mga rekurso para rito. Sa kasalukuyan, nagmumula sa singil sa mga OFW na miyembro ng OWWA ang pondo ng ahensiya—ibigsabihin ba ni Teodoro, dapat magtaas ng singil ang OWWA? Kailangan maglinaw, lalo’t batbat ng batikos ang ahensiya para sa kabiguan nitong aksiyunan ang mga kaso ng inabusong mga OFW, at sa OWWA Omnibus Policy na iniaalis sa saklaw ng kanyang tulong ang mga OFW na lumipas na ang kontrata.

Iminumungkahi pa ni Teodoro at ni Sen. Richard Gordon, na tumatakbong indipendiyente, ang isang sistemang panseguridad (social security system) na itatayo sa tulong ng isang provident fund o pondo na mula sa kontribusyon ng mga OFW at pamamahalaan ng gobyerno.

Ngunit isa itong bagay na tiyak na tututulan ng mga grupong OFW, na umaangal sa patung-patong na mga singil ng gobyerno sa mga OFW, pinakahuli na ang mandatoryong pagiging miyembro ng Pag-Ibig. Sa halip, ayon kay John Leonard Monterona, koordineytor ng Migrante-Middle East, “Nais namin ang isang gobyernong ititigil ang napakaraming mga singil na ginagatasan lamang ang kita ng mga OFW.”

Iba pang mungkahi

Pagpapalakas din sa mga embahada ang mungkahi ni Bro. Eddie Villanueva ng Jesus Is Lord Movement, para mas epektibo umanong mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW.

Samantala, ang indipendiyenteng kandidatong si Nicanor Perlas, nasa plataporma ang pagsisigurong natutugunan ng mga “kakayahan at talento” ng mga OFW ang mga pangangailangan sa trabaho ng ibang bansa. Nagpanukala rin siya ng pagbibigay ng gobyerno ng serbisyong psycho-social o counseling para maibsan umano ang masamang epekto ng pangingibang-bansa sa naiwang mga pamilyang Pilipino.

Nais naman ni JC de los Reyes ng Ang Kapatiran na gamitin ang remitans ng mga OFW para sa pagtatayo ng maliliit na negosyo. Wala itong binanggit hinggil sa pangangalaga sa kanilang kapakanan habang nasa ibayong dagat.

Samantala, ang indipendiyenteng kandidatong si Sen. Jamby Madrigal, nangakong makikipagtulungan sa progresibong mga organisasyon para makapagbuo ng mga “kasunduan, kontrata, at regulasyon” para masigurong nirerespeto ang karapatan ng mga OFW. Nangako itong lalabanan ang mapang-abusong mga kondisyon sa paggawa at diskriminasyon sa mga OFW. Kakabit nito ang pagsusumikap umano na maabot ang sapat na pamantayan ng pamumuhay (living standard) para sa bawat Pilipino.

Pangamatalang solusyon

Mga kandidato sa pagka-presidente sa isang pagtitipon ng Focap. Mula sa kaliwa: Aquino, Gordon, Jamby Madrigal, Nicanor Perlas, JC delos Reyes. (Mula sa Noynoy Media)

Mga kandidato sa pagka-presidente sa isang pagtitipon ng Focap. Mula sa kaliwa: Aquino, Gordon, Jamby Madrigal, Nicanor Perlas, JC delos Reyes, Teodoro at Eddie Villanueva. (Mula sa Noynoy Media)

Kung tutuusin, bukambibig ng halos lahat ng mga tumatakbo sa pagkapangulo ang “pangmatagalang” solusyon sa problema ng mga OFW na pagkakaroon ng mga trabaho at oportunidad sa sariling bansa. Ngunit kung paano makakamit ito, bihira ang makapagpaliwanag.

Ang malinaw, patuloy na magiging bulnerable sa pang-aabuso ang milyun-milyong OFW hanggang LEP ang ginagawang panakip-butas sa malalim na krisis pang-ekonomiyang mamanahin ng susunod na administrasyon. Panawagan ng Migrante sa lahat ng mga kandidato, issayos ang isang “planadong ekonomiya,” na may sangkap ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na umano’y tanging makapagpipigil sa kasalukuyang penomenon ng puwersahang migrasyon.