Manggagawa laban sa Imperyalismo at “Daang Matuwid” ni Aquino

May 2, 2016

Pagsunog sa effigy ni Benigno Aquino III sa paanan ng Mendiola sa Maynila sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Boy Bagwis

Pagsunog sa effigy ni Benigno Aquino III sa paanan ng Mendiola sa Maynila sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Boy Bagwis

Pagkundena sa kontraktuwalisasyon, paglaban sa mababang pasahod ang panawagan ng mga militanteng grupo na nagsagawa ng programa upang gunitain ng Internasyunal na Araw ng Paggawa.

Pinangunahan ng Kilusang Mayo Uno (KMU) ang martsa ng libu-libong manggagawa mula Welcome rotonda hanggang Mendiola. Bilang pagsingil ito sa gobyernong Aquino sa ibayong kahirapang kinaharap ng mga manggagawa sa kaniyang termino.

Pero hindi lamang ang gobyernong Aquino ang tanging may sala sa mga manggagawa. Pangunahin pa rin para sa KMU ang imperyalismong US na nagtutulak ng kontra-mamamayang palisiya gaya ng neoliberalisasyon, deregulasyon, at pribatisasyon.

Tumulak sa Embahada ng Amerika ang mga manggagawa para singilin ang gobyerno ng Amerika sa panghihimasok nito sa ekonomiya, politika, at kultura ng Pilipinas. Tinangkang pigilan ng mga pulis ang paglapit ng mga militante pero mapagpasyang nakalapit ang mga ito sa Embahada.

“Kinukundena natin ang kontraktuwalisasyon, ang pagpapababa ng pasahod at iba pang neoliberal na polisiya na umaatake sa manggagawa at mga unyon,” saad ni Elmer Labog, pambansang tagapangulo ng KMU.

Aniya, sa ilalim ng “Daang Matuwid” ni Aquino patuloy na inaatake ang mga batayang karapatan at pangangailangan ng mga manggagawa kapalit ng malalaking tubo ng mga kapitalista.

Isinusulong ngayon ng mga manggagawa ang P16,000 na national minimum wage kada buwan para sa mga kawani ng gobyerno at P750 kada araw para naman sa pribadong sektor. Panawagan din nilang buwagin ang regional wage system na layunin lamang pababain ang sahod at pagwatak-watakin ang mga manggagawa.

Wala umanong aasahang boto ngayong eleksiyon ang mga tagapamandila ng “Daang Matuwid” ng Malakaniyang lalo na kay Mar Roxas.

“Sa kasalukuyan, ang mababang pasahod, ang malakihang kawalan ng trabaho, at krisis pang-ekonomiya ang dahilan kung bakit hindi maiiwasan ang paghihimagsik ng mga mamamayan,” saad ni Anakpawis Rep. Fernando Hicap.

Kaalinsunod nito, aniya, ang kawalan ng sakahang lupa, dahilan upang lumuwas sa Kamaynilaan ang mga mamamayan upang maghanap ng pagkakakitaaan ngunit dumadagdag pa sa mga walang trabaho.

Suporta naman ang pahayag ng Migrante International sa mga panawagan. Dagdag pa ng grupo ang panawagan nilang iwaksi ang labor export policy, habang patuloy ang panawagan sa agarang pagagapay sa malakihang retrenchment sa Saudi Arabia.

“Ano nga ba ang maghihintay na trabaho sa kanila sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Ang ginagawa lamang ng gobyerno ay hindi pangmatagalang solusyon sa kawalan ng empleyo, mababang pasahod, at kawalan ng pampublikong serbisyo,” ayon kay Gary Martinez, unang nominado ng Migrante Partylist.

Ayon pa kay Labog, malaki ang pananagutan ng kapitalistang krisis na dala ng mga polisiya ng Imperyalismong US gaya ng neoliberalisasyon, deregulasyon, at pribatisasyon sa pagsupil sa mga karapatan ng mga manggagawa.

Hindi naman hahayaan ng Kabataan na ang maaabutang trabaho na  lamang nila ay pawang kontraktuwal. Malapit sa kanila ang uring manggagawa dahil ito ang kinabukasang kanilang haharapin.

“Hinding-hindi tatanggapin ng kabataan ang sistemang mapagsamantala sa mga manggagawa. Maraming kabataan ang natutulak sa maagang paggawa at naitataboy palayo sa mga paaralan dahil sa taas ng matrikula at matinding kahirapan. Nakahanda ang kabataang ipaglaban ang pagtaas ng sahod at itigil ang kontraktuwalisasyon,”ayon kay Sarah Elago, unang nominado ng Kabataang Partylist.

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

 

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

 

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

 

<strong>JL Burgos</strong>

JL Burgos

 

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

 

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

<strong>Lukan Villanueva</strong>

Lukan Villanueva

 

<strong>Jaze Marco</strong>

Jaze Marco

<strong>Jaze Marco</strong>

Jaze Marco

<strong>JL Burgos</strong>

JL Burgos

 

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

 

<strong>Boy Bagwis</strong>

Boy Bagwis

 

<strong>Boy Bagwis</strong>

Boy Bagwis