Bagong boses ng rebolusyon sa Timog Katagalugan

Binibigyang mukha ni Ka Diego Padilla ang lumalabang sambayanan sa rehiyon.

Ka Diego Padilla ng Melito Glor Command-NPA. <b>Boy Bagwis</b>

Ka Diego Padilla ng Melito Glor Command-NPA. Boy Bagwis

Matapos ang ilang taon na walang naitalagang tagpagsalita, inihayag ng Melito Glor Command ng New People’s Army (NPA) ang bago itong boses.

Sa isang press conference sa Sierra Madre nitong Nob. 23, ipinakilala ng NPA si Jaime “Ka Diego” Padilla bilang kahalili ng naunang tagapagsalita na sina Gregorio “Ka Roger” Rosal.

Sa kanyang edad na 69, mahaba ang naging kasaysayan ni Ka Diego sa kilusan. Nagmula siya sa simpleng pamilya. Ang ina niya’y simpleng maybahay habang ang kanyang ama ay isang operator-driver ng pampasaherong dyip.

Namulat siya sa panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos. “Noong nag-aaral pa ako, naugnayan ang aking pamilya ng kabataang aktibista sa panahon ng mga tigil-pasada tuwing may pagtaas ng langis at gasolina. Napabilang na rin ang aking ama sa isang organisasyon ng mga operator at driver.”

Sa pagsama niya sa kanyang ama, namulat si Ka Diego sa reyalidad ng pagsasamantala sa lipunan. Noong Pebrero 1972, nagpasya siyang kumilos nang tuluy-tuloy at sumapi sa Kabataang Makabayan.

“Nangarap din akong maging sundalo at pumasok sa PMA,” alala ni Ka Diego. Pabiro na lang niyang binalikan na kulang siya sa katangkaran kaya hindi siya nakapasa sa pamantasang militar.

Nagpasya siyang tumungo sa kanayunan at maging fulltime na gerilya nang ipataw ang batas-militar, at kabi-kabila ang pagtugis ng estado sa mga aktibista. “Talagang ang AFP ang numero unong tagarekluta ng NPA,” sambit ni Ka Diego. Ito’y dahil sa malawakang pang-aabuso ng militar at pagdepensa sa mga panginoong maylupa, natutulak ang maralitang sumapi sa rebolusyon.

Sa una niyang pakat sa sonang gerilya, nakasama niya si Ka Roger. “Nagsimula kami sa walong armas at iilang hukbo.”

Taong 1979 nang maitalaga si Ka Diego sa Mindoro, at naabutan ang pagtugis ng militar sa ilalim ng Task Force Halcon. “Halos hindi kami makakilos, ngunit naroon ang masa na sumuporta at tumulong sa amin.”

Susing usapin ngayon sa pagiging tagapagsalita ni Ka Diego ng kilusan ang usapang pangkapayapaan. Kagyat na usapin ang mga paglabag ng AFP sa kasalukuyang nakahapag na tigil-putukan.

“Pinanday ako ng apat na dekadang pagrerebolusyon, sa kabila ng ilang liko’t sikot na kuwento ng pakikibaka. Dahil naniniwala ako na tayo ay nasa tamang landas, nakatitiyak ang ating mapulang bukas,”pagtatapos ni Ka Diego.


 

Darius Galang

Darius Galang

Darius Galang covers migrant and women’s issues for Pinoy Weekly, while also working as a graphic artist and photographer. He one of PW’s long-time editorial staff and was a product of Manila Collegian of the University of the Philippines-Manila campus.