Manggagawa

Inhustisya sa mga empleyado ng BPO sa Baguio

July 10, 2017

Umaalma ang mga empleyado ng Sitel sa Baguio City: Pinagbabantaan sila ng tanggalan at pinagkakaitan ng karapatan.

Sa kabila ng mga pahayag ng administrasyong Duterte na lumalago ang ekonomiya at nagkakaroon ng trabaho ang mga manggagawa, mahigit 1,000 empleyado isang kompanya ng business process outsourcing (BPO) sa Baguio City ang nanganganib na matanggal sa trabaho.

Puwersahang pinapipirma ng waiver ang higit sa 1,000 ng Sitel. Laman ng waiver ang polisiyang Lateral Back to Zero; No Work, No Pay.

Umaalma ang mga empleyado ng ng kompanyang BPO na Sitel. Ang sabi ng kompanya, nabawasan sila ng kliyente sa ibang bansa. “(Pero) nakakapagtaka na sa kalagitnaan ng tanggalan ng mga regular ay muli silang nagpapasok ng bagong aplikante,” ani Vicente Toca III, tagapagsalita ng Sitel Philippines Association of Rank and File (Spark) Workers, na halos limang taon nang nagtatrabaho sa Sitel.

Inireklamo rin ng Spark ang panggigipit ng manedsment sa kanila na umaalma sa nakaambang tanggalan. Nitong Hunyo 24, ipinatawag si Toca ng bise-presidente at senior director ng Sitel upang sapilitang paaminin kung kanino at saan nakuha ni Toca ang impormasyon hinggil sa tanggalan. Samantala, si Paolo Mendez, lider din ng Spark at miyembro ng BPO Industry Employees Network (BIEN), ay nakaranas ng marahas na interogasyon ng mga opisyal ng Sitel.

Hinahamon ni Toca ang Sitel na maglabas ng opisyal na dokumento higgil sa bilang ng masisibak na empleyado.

Kalagayan

Ayon sa BIEN, matagal na ang bulok na pamamalakad ng mga kompanya ng BPO kaugnay ng mga empleyado nito.

“Nahalata natin ang iskema na nagpapapirma sila ng waiver na magiging floating status ang empleyado na may polisiyang lateral back to zero; no work, no pay. [Dito,] wala silang trabaho ng 15 araw o higit pa,” ani Toca. Labag ito sa Labor Code na nagsabing habang floating ang mga manggagawa, dapat bayaran sila.

Walang direktang nakasulat sa mga kontrata ng mga empleyado ukol sa kahihinatnan nila kung aalis ang kanilang kliyente; di malinaw kung maging regular sila o hindi.

Sa aktuwal, binabalik ng Sitel ang dating mga regular mula sa floating status bilang bagong empleyado. Ibig sabihin, mula P12,000 ay magiging P10,000 na lang ang kanilang sahod.

Noong nakaraang linggo, nagpiket ang Spark sa harap ng Sitel upang iprotesta ang mga iregularidad ng manedsment.

Binigyan-diin ni Mylene Cabalona ng BIEN na mariin nilang tinututulan ang dimakatarungang aksiyon ng Sitel laban sa mga lider at miyembro ng Spark, maging ang pangmamaliit sa karapatan ng mga manggagawang lumalaban.