Maralitang Lungsod

Para kanino ang ‘kaunlaran’ sa Sityo San Roque?

July 10, 2017

Tiyak, hindi para sa kanilang ordinaryong mamamayan.

Tatlong buwan nang nakahimpil ang kapulisan sa tarangkahan ng Sityo San Roque, Quezon City magmula nang ilabas ang Certificate of Compliance na ipagiba ang kabahayan dito. Nakaantabay sila sa labasan at inuusisa ang bawat pumapasok at lumalabas sa barangay at naghihintay ng utos sa pagigiba sa mga bahay.

Sa lugar na ito ipinapatayo ng Ayala Corp., sa tulong ng gobyerno ng Quezon City at National Housing Authority (NHA), ang Quezon City Business District (QCBD). Tatamaan nito ang Sityo San Roque at apat pang karatig na barangay mula Quezon City hanggang Novaliches. Para raw ito sa “kaunlaran” ng lungsod. Pero para kanino ba ito?

Ate Lourdes ng San Roque. <b>JL Burgos</b>

Ate Lourdes ng San Roque. JL Burgos

Ang sigurado, hindi ito para sa naghihirap kagaya ni Ate Lourdes Jeremias, 22, na taga-San Roque. Isa siya sa namumuno ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay) sa lugar na nagnanais na mapatigil ang QCBD sa lugar. Marami sa kanila ang mawawalan ng tirahan. Matagal na silang inaalok ng ayuda-pinansiyal ng NHA P3,000-10,000. Pero ayaw nilang pumayag.

Kamakailan lang, inalok ang mga residente ng P100,000 na ibibigay ng NHA sa araw na pumayag igiba ang bahay ng naninirahan sa San Roque. Ililipat sila sa mga relokasyon sa Montalban o Graceville sa Bulacan. Mahigit 700 pamilya ang pinlanong ilipat sa Bulacan. Pero may mga problema ang mga tao roon. Ani Ate Lourdes, walang tubig o kuryente doon kaya’t maraming nagsibalikan sa dati nilang tahanan sa San Roque.

Nang maayos ang tubig at kuryente sa Bulacan, ayaw na lumipat ng mga tao. Malayo ito sa kanilang hanapbuhay at eskuwelahan na nasa Maynila. Maraming residente ang nagrereklamo sa layo ng biyahe papuntang Quezon City. Para sa kanila, mas mainam na bumalik na lang sila sa dati nilang tinitirhan na malapit sa kanilang trabaho.

Sa gagawing proyekto, matatamaan ang J One at J Two sa Sityo San Roque na gagawing septic tank ng isang condominium malapit roon. Ito’y magiging pangatlong proyekto na natamaan ang kanilang barangay. Nagsimula ito ng 2010 na may mahigit 3,000 pamilya ang naitulak na lumipat sa Montalban, Bulacan. Pero bumalik din ang dating mga residente dahil sa hirap ng buhay doon.

Noong 2013, dumating ang mahigit 70 pulis at 100 demolition workers na nagpaalis ng mga tao sa Agham Road. Kuwento ni Lourdes, nakaranas sila ng pambabato at pag-tear gas. Inilahad niya rin ang paggamit ng baril ng kapulisan na itinutuok sa 11 lider ng Kadamay na inaresto, kinasuhan ng kung anu-ano at ikinulong.

Kabila nito, patuloy ang kanilang paglaban — para sa kanilang karapatan, at para rin sa kaunlarang hindi lang iilan ang makikinabang. “‘Yung pagkilos ng masa at ng mga mamamayan, ‘yan lang talaga ang magagawa namin. ‘Yan ang kasaysayan namin sa San Roque: Tuloy-tuloy na pagpapalago at pagpapalawak ng kampanya para tigil ang demolisyon,” ani Frederico Esindisyo, ang tagapagsalita ng Kadamay.