Obrero sa impiyerno

April 5, 2017

Isang manggagawa ng HTI ang nagsasalita ngayon at nagkukumpirma sa dalawang buwan na nating suspetsa: mahigit isanlibong manggagawa ang napahamak sa sunog at itinago ito ng manedsment at gobyerno.