Kay Guiller

October 13, 2017

Ilang pakikipagtagpo ng manunulat kay Guiller Cadano, martir ng pakikibakang Pilipino.