Twerk It Like LP (Liberal Partey! Partey!)

October 12, 2015

Nagpapatuloy ang pagtataksil ng Liberal Party sa bansa sa pamamagitan ng Enhanced Defense Treaty Agreement, Oil Deregulation Law, Public-Private Partnership o PPP, K-12 system, mga maanomalyang kontrata ng MRT-LRT at pagkakaloob ng sovereign guarantee sa malalaking dayuhang kompanya.

Tula | Greenhouse

September 6, 2015

Nakasisiguro ako, nariyan lamang siya sa inyong tabi. Tulad ng mga tadyang na nakadugtong, hinding-hindi niya hahayaang buwalin kayo ng mga nagliligalig na lagari.