pw-natatanging-progresibo-2016

Natatanging Progresibo ng 2016

December 31, 2016

Taun-taon, kinikilala ng Pinoy Weekly, sa abot ng makakaya nito, ang mga indibidwal, organisasyon, pangyayari o polisiya na may malaking ambag sa progresibong pagbabago.

pw-npa-nationa-peace-assembly-featured

‘Digmang bayan para sa kapayapaan’

December 30, 2016

Ipinamalas ng rebolusyonaryong armadong kilusan sa Timog Mindanao ang lakas nito noong Disyembre 26. Ang mensahe naman nito: hangad ng mga mamamayan ang kapayapaang batay sa hustisya.

pw-lakbayan-ng-pambansang-minorya-featured

Lakbayan ng pambansang minorya

October 12, 2016

Nasa Kamaynilaan ngayon ang kinatawan ng iba’t ibang mamamayang Katutubo, gayundin ang daandaang Moro, para igiit ang hustisyang panlipunan at karapatan sa lupaing ninuno at pagpapasya sa sarili.