Paghuhukom

February 20, 2016

Kapag ganap nang namulat ang binubusabos na masang sambayanan sa mga dahilan ng kanilang kabusabusan, darating at darating din ang araw ng…

Tula | Ave, Ave Pater Patrum

November 23, 2015

Bagong tula mula sa manunulat na si Rogelio L. Ordonez: giovanni battista montini / servus servorum dei / nang iluwa ka ng alitalia / mga magnanakaw naghaleluya / viva! viva! viva il papa!

Poem | To Hear No More / Ayoko Na!

October 12, 2015

New poem in English and Filipino, by veteran nationalist writer Rogelio L. Ordonez: “i wish to hear no more / the rhythmic melodies of words / in vague phrases and paragraphs / no more do i like to hear / the clanking of rhetorics…”

Poem | Glorify

September 6, 2015

glorify, yes, glorify / those whose aims were honorable / those whose dreams were sacred / those who desired to eradicate / the scourge of misery and sorrow / and the onslaught of darkness and fear.

Tula | Kanino Ko Ibubulong?

August 25, 2015

kanino ko ibubulong ang lahat-lahat? / sa singasing ba ng mga punglo / upang malinaw na marinig, maunawaan / ng uring gahaman at tampalasan / litanya ng dusa’t bagabag / ng nakabartolinang mga sawimpalad?