PW-artists-for-peace-featured

 Artista para sa kapayapaan

March 2, 2017

Nagkakaisa ang mga alagad ng sining sa panawagan para ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at komunistang mga rebelde.