Obrero sa impiyerno

April 5, 2017

Isang manggagawa ng HTI ang nagsasalita ngayon at nagkukumpirma sa dalawang buwan na nating suspetsa: mahigit isanlibong manggagawa ang napahamak sa sunog at itinago ito ng manedsment at gobyerno.

Makatwirang okupasyon

March 24, 2017

Hindi totoong may may-ari na ang mga bahay na inokupa ng mga maralita sa Bulacan. Matagal na itong
nakatiwangwang at nabubulok. Makatwiran ang okupasyon.

Pira-pirasong pangarap sa Pandi

March 20, 2017

25 taon nang bigo ang “programang pabahay” ng gobyerno na dapat para sa maralita pero ginagawang negosyo ng iilan. Sa Pandi at iba pang lugar sa Bulacan, lumalaban na ang maralita.