PW-eddik-featured

Kalayaan at paglaban ni Eddik Serrano

January 15, 2016

Hinintay niya ang kalayaan sa loob ng labing isang taon. Nalalapit na sana ang kanyang paglaya. Pero ipinagkait ito ng mismong estadong itinuring siyang kaaway hanggang sa kamatayan.

DSC_0054edited

Terror in Lumad communities continues

November 18, 2015

An independent team to investigate the human rights situation in the Lumad communities of Surigao del Sur discovers that the communities are still under the military’s grip.

PW-palm-oil-featured

Pagpapalawak ng plantasyon ng palm oil, panganib sa magsasaka

November 10, 2015

Habang patuloy ang Pilipinas sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa, patuloy din nitong ibinubuyangyang ang mga agrikultural na lupain para pagtaman ng malawak na plantasyong pang-eksport gaya ng goma, pinya, saging, at ngayon naman ang paglawak ng oil palm plantation.