PW-3-jonna-baldres-anakbayan-usa-featured

Three Stars and a ‘K’

January 26, 2016

That at a young age, they are already thinking about the future – both theirs and ours — and that they are realizing the power of collective action and are nurturing their sense of community.

PW-featured-cop21-kmu

COP21: Anger and Hope

December 21, 2015

In what sense was COP21 historic? My experience of taking part in several protests at COP21 in Paris was truly inspiring. But the agreement itself is a source of frustration and anger.

PW-mar-roxas-kaaway-ng-bayan-featured

Ang Kalaban ng Bayan sa 2016

December 7, 2015

Pagkakataon muli ang halalang 2016 para ilantad at ihiwalay ang namumunong pangkatin ng naghaharing uri na pinakamasahol sa pagpapahirap sa sambayanang Pilipino ngayon.

PW-dear-migrante-OWWA-featured

May pakinabang ba sa OWWA?

November 23, 2015

Payo ng Migrante sa mga OFW kaugnay ng OWWA: Hilingin natin ang mga benepisyo at serbisyo na iniaalok ng OWWA, habang igiit ang pagpapabasura sa OWWA Omnibus Policies, tungo sa komprehensibo at epektibong mga serbisyo’t benepisyo.