Rogelio

Ayoko Na!

July 7, 2015

ayoko nang marinig
ritmo ng melodiya ng mga salita
sa parirala’t mahabang talata
ayoko nang marinig kalantog ng yero
pinukpok hinubog ng mga latero
inihulmang bubong sa lumang sasakyang
pupugak-pugak na sa mabatong daan.

Rogelio

Di Na Kita Dadalawing Muli

June 14, 2015

Hindi namin naging ugali, at sinisikap naming iwasan, noon at hanggang ngayon, na dalawin ang sinumang may sakit na malapit na kasama’t kaibigan lalo na’t nakaratay sa ospital. Ayaw naming makita silang labis na pinahihirapan ng karamdaman. Nais naming manatili sa aming alaala ang dati nilang malusog na kabuuan, masiglang nakikipag-usap, bigay-todong humahalakhak, at walang […]

Rogelio

Madaling-Araw Sa Puso ng La Tierra Pobreza

June 1, 2015

sa loob ng ilang dantaon parang hayop kang nagdusa ikaw, indio, ng aking la tierra pobreza dinurog, giniling ang iyong mga buto hanggang maging abong ipinatangay sa hangin isinabog sa kagubatan at kabukiran ng puting mga panginoon ng dusa’t inhustisya. nagniningning na mga templo ang itinayo ng iyong mang-aalipin para pangalagaan ang iyong kaluluwa para […]

Rogelio

A Poem There Is

May 24, 2015

yes, poets of an enslaved race a poem there is in crawling ants on scattered sugar granules in wriggling worms on flesh decomposing or in flies flirting on hands with sores oozing. also a poem there is in the bleeding heart of one derangely forsaken by love’s unfathomable angst with besetting shadows of loneliness cold […]

Rogelio

Magwawakas Din Ang Naghaharing Uri

May 18, 2015

demonyo! impakto! sa tierra pobreza, madudurog din magwawakas din ang imperyo at pagiging diyos ng naghaharing-uri… sa sementeryong kabukiran at asyenda sa kabaong na pabrika at empresa sa morgeng simbahan at kapilya. demonyo! impakto! santa maria, madre de dios… sa bawat pihit ng granahe sa bawat baon ng turnilyo sa bawat pakong minartilyo sa bawat […]

Rogelio

Not The Month Of Flowers Is May

April 30, 2015

(For Labor Day and the continuing struggle of the working class) NOT THE MONTH OF FLOWERS IS MAY not the month of flowers is may or the procession of flirting queens it’s not also the month of lavish fiestas in honor of numerous venerated saints instead it’s the blood shedding of the likes of crisanto […]

Rogelio

No More Will I Pay You A Visit

April 19, 2015

(In memory of a departed comrade)   no more will i pay you a visit on your last moments of heroic struggle against the world of grief i know now or tomorrow or on a day in this rainy month of july you’ll suddenly leave the defiant bloody struggle you’ve embraced against the exploitative ruling […]