Pinoy Weekly
Category archives for: Pluma at Papel

Sad Few Notes on Creative Writing

Rogelio

One striking fact about Philippine Literature (English or Filipino) is that our creative writers have been, and still are, suffering a very unpopular verdict from the reading public. This kind of notoriety is quite appalling, considering the professed literacy of our society. The situation strikes us sharply. For between a choice, say, of Emile Loring’s [...]

Lumuluha Tayo’t Nananaghoy

Rogelio

lumuluha tayo’t nananaghoy / hindi dahil ipinagdaramdam natin / ang sarili nating mga kasawian / o dinudurog ang sarili nating mga puso / ng mga dagok ng karalitaan

Magwawakas Din Ang Naghaharing-Uri

Rogelio

demonyo! impakto! sa tierra pobreza, madudurog din magwawakas din ang imperyo at pagiging diyos ng naghaharing-uri… sa sementeryong kabukiran at asyenda sa kabaong na pabrika at empresa sa morgeng simbahan at kapilya demonyo! impakto! santa maria, madre de dios… sa bawat pihit ng granahe sa bawat baon ng turnilyo sa bawat pakong minartilyo sa bawat [...]

Isara Na Natin Ang Telon

Rogelio

isara na natin ang itim na telon wakasan na pagtatanghal ng sarsuwela ng kahangalan ng ilusyon at panlilinlang nahubaran na ng maskara mga pumapapel na santo-santito sa bulok, inuuod na lipunan wala bang isang demonyo man lamang aaminin ang kasalanang siya ang nandambong sa paminggalan ng bayan? isara na natin ang itim na telon wakasan [...]

We’ll Sharpen Our Bolos

Rogelio

we’ll sharpen our bolos when fear lurks in the heart when the stars are bleak and sad and the sun’s rays are cold and pale. we’ll sharpen our bolos when withering are the flowers when the trash is not on fire when the dews glitter not on the grass and not a single firefly twinkles [...]

Hulyo 4: Huwad na Kasarinlan

PW-july-4-rogelio-ordonez-featured

MATAPOS linlangin ng pamunuang Amerikano si Hen. Emilio Aguinaldo at agawin ng mga ito ang idineklara ni Aguinaldo na paglaya ng bansa sa kamay ng kolonyalistang mga Kastila noong Hunyo 12, 1898 — sinakop nga ng lahi ng mga Yankee ang Pilipinas sa pamamagitan ng Tratado sa Paris na binayaran ng $20-M ng Estados Unidos [...]

Kabisoteng Edukasyon

Rogelio

ISANG MALAKING kahangalan, kundi man ganap na katontonhan, ang iginigiit noon pa mang 2003 ng Kagawaran ng Edukasyon na wikang Ingles ang gawing pangunahing wikang panturo sa elementarya pa lamang bilang pag-alinsunod sa balintunang patakaran ng rehimen ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo.  Naalaala tuloy namin ang isang kabanata ng Noli Me Tangere ni Rizal (Mga Suliranin [...]

Mga Amerikanistang Taksil sa Bayan

PW-amerikanistang-taksil-pluma-at-papel-featured

MATAPOS ideklara ni Hen. Emilio Aguinaldo ang sinasabing kasarinlan ng bansa noong Hunyo 12, 1898 sa balkonahe ng kanyang mansiyon sa Kawit, Kabite — makaraang makalaya sa kolonyalismong Kastila — at nang luminaw ang gahamang layunin ng Amerikang sakupin at pagsamantalahan ang Pilipinas, marami agad ang bumalimbing sa uring ilustrado’t elitista, ipinagkanulo ang kapakanan ng [...]

Kolonyal at Elitistang Edukasyon

Rogelio

SAPAGKAT KINOPYA nang pira-piraso mula sa edukasyong Amerikano ang ating edukasyon gayong hindi naman katugma ang ating ekonomiya ng industriyalisadong ekonomiya ng Estados Unidos, hindi nito matugunan hanggang ngayon ang mga pangangailangan ng bansa tungo sa kaunlaran at, sa halip, naging instrumento pa ito ng pang-aaliping pangkaisipan. Higit pang masama, mga korporasyong multi-nasyonal at dayuhang [...]

Will Search For You Always

Rogelio

will search for you always in the blazing fire and fleeting embers when gloomy is the night’s horizon of fright will search for you always in the heart and blood of the oppressed class in the bended spines of exploited workers and enslaved farmers yes, will search for you always by the shore of my [...]

Multimedia

Eskinita: Ang Alternatibong Ruta

Loading Twine Social
Log in | Designed by Gabfire themes