PW-for-roger-poem-featured

Tula | Kanino Ko Ibubulong?

August 25, 2015

kanino ko ibubulong ang lahat-lahat? / sa singasing ba ng mga punglo / upang malinaw na marinig, maunawaan / ng uring gahaman at tampalasan / litanya ng dusa’t bagabag / ng nakabartolinang mga sawimpalad?

PW-cory-aquino-plumat-papel-featured

Nailibing Na Si Tita Cory

August 6, 2015

nailibing na si tita cory / sa sementeryo ng mga pinagpala. / dating presidente ng republika / dating asendera ng hacienda luisita / asawa ni ninoy na may monumento sa ayala / dahil lumaban sa diktadura / hanggang patayin ng mga pasista.

Rogelio

Ayoko Na!

July 7, 2015

ayoko nang marinig
ritmo ng melodiya ng mga salita
sa parirala’t mahabang talata
ayoko nang marinig kalantog ng yero
pinukpok hinubog ng mga latero
inihulmang bubong sa lumang sasakyang
pupugak-pugak na sa mabatong daan.

Rogelio

Di Na Kita Dadalawing Muli

June 14, 2015

Hindi namin naging ugali, at sinisikap naming iwasan, noon at hanggang ngayon, na dalawin ang sinumang may sakit na malapit na kasama’t kaibigan lalo na’t nakaratay sa ospital. Ayaw naming makita silang labis na pinahihirapan ng karamdaman. Nais naming manatili sa aming alaala ang dati nilang malusog na kabuuan, masiglang nakikipag-usap, bigay-todong humahalakhak, at walang […]

Rogelio

Madaling-Araw Sa Puso ng La Tierra Pobreza

June 1, 2015

sa loob ng ilang dantaon parang hayop kang nagdusa ikaw, indio, ng aking la tierra pobreza dinurog, giniling ang iyong mga buto hanggang maging abong ipinatangay sa hangin isinabog sa kagubatan at kabukiran ng puting mga panginoon ng dusa’t inhustisya. nagniningning na mga templo ang itinayo ng iyong mang-aalipin para pangalagaan ang iyong kaluluwa para […]

Rogelio

A Poem There Is

May 24, 2015

yes, poets of an enslaved race a poem there is in crawling ants on scattered sugar granules in wriggling worms on flesh decomposing or in flies flirting on hands with sores oozing. also a poem there is in the bleeding heart of one derangely forsaken by love’s unfathomable angst with besetting shadows of loneliness cold […]