Pinoy Weekly
Category archives for: Pluma at Papel

Not The Month Of Flowers Is May

Rogelio

(For Labor Day and the continuing struggle of the working class) NOT THE MONTH OF FLOWERS IS MAY not the month of flowers is may or the procession of flirting queens it’s not also the month of lavish fiestas in honor of numerous venerated saints instead it’s the blood shedding of the likes of crisanto […]

No More Will I Pay You A Visit

Rogelio

(In memory of a departed comrade)   no more will i pay you a visit on your last moments of heroic struggle against the world of grief i know now or tomorrow or on a day in this rainy month of july you’ll suddenly leave the defiant bloody struggle you’ve embraced against the exploitative ruling […]

In Juan’s Land

Rogelio

in juan’s land being a nationalist is a mortal sin. you might be abandoned in a shrubby lot or in some pungent dumpsites feasting on your butchered corpse with exposed brain and entrails troops of murmuring flies and crawling hungry ants. you might be lost forevermore when cemented in a drum left to rot and […]

Dancing Are The Shadows

Rogelio

on the screen of my mind dancing are the shadows of former comrades who had all departed long ago but had left indelible imprints of rebellious memories on hills and cliffs of unyielding struggle against the exploitative gluttonous ruling class lyncean eyes clenched fists of protest heaving breasts of anger and rebellion feet violently kicking […]

Kahabag-habag na Migranteng Manggagawa

Rogelio

Nakalulungkot at nakasusulak ng dugo ang mga kaapihan at pambubusabos na matagal nang dinaranas ng migranteng manggagawang Pilipino sa Malaysia man o sa Taiwan o sa Japan, sa Singapore man o sa Gitnang Silangan, sa Europa man o sa Amerika o sa Aprika. Ilan na nga ba sa kanila ang biktima ng makahayop na kalupitan ng […]

Umiindak Ang Mga Anino

Rogelio

umiindak ang mga anino sa telon ng kamalayan mga kasamang namaalam ngunit nag-iwan ng iniukit na mga bakas ng alaala sa mga burol at talampas ng pagsinta nanlilisik na mga mata mga kamao ng protesta mga umaalong dibdib ng natipong ngitngit at nag-aalab na paghihimagsik mga paang marahas na sumisikad sa palanas at madawag na […]

Nailibing Na Si Tita Cory

Rogelio

nailibing na si tita cory sa sementeryo ng mga pinagpala. dating presidente ng republika dating asendera ng hacienda luisita asawa ni ninoy na may monumento sa ayala dahil lumaban sa diktadura hanggang patayin ng mga pasista. nailibing na si tita cory sa sementeryo ng mga pinagpala. ina diumano ng demokrasya tagapagtanggol ng hustisya ina rin […]

Anino Ng Bayan Ko’y Nilamon Ng Dilim

Rogelio

isang gabing walang kumikindat ni isang ulilang bituin sa papawirin ng mga sagimsim at piniringan-binulag ng itim na ulap ng mga panimdim malamlam na mata ng tulalang buwan anino ng bayan ko’y nilamon ng dilim paano matutupad sagradong mithiin mapalayang lubos sa mga hilahil anino ng bayan kong nilamon ng dilim? nais kong itanong sa […]

Kabayo Ng Asendero

Rogelio

tatlumpu’t walong milyong piso presyo ng kabayo ng babaing anak ng asendero nuwebe pesos at singkuwenta sentimos pawis na idinilig ng sakada’t magsasaka sa tubuhan at kabyawan ng asyenda nuwebe pesos at singkuwenta sentimos dugo ng brasong naging katas ng talatalaksang tubo sa asukarera sabi nga ni antonio jacinto ng angola: “sa malawak na lupaing […]

Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalaw ni Jorge Mario Bergoglio — Papa Francis ba o Kiko?)

Rogelio

pagsayad na pagsayad ng mga paa sa lupa sa lupain ng mga indio sa enero 15, 2015 ni jorge mario bergoglio (papa francis ba o kiko?) huwag kang bastos, impakto kung maaari’y lumuhod ka sa maruming lupa mag-antanda at magpatirapa siilin ng halik maalikabok o maputik na kalsada maaaring taglay ng kanyang talampakan isang libo’t […]

Multimedia

Loading Twine Social
Log in | Designed by Gabfire themes