PW-poetry-ordonez-sir-emok-01

Poem | Glorify

September 6, 2015

glorify, yes, glorify / those whose aims were honorable / those whose dreams were sacred / those who desired to eradicate / the scourge of misery and sorrow / and the onslaught of darkness and fear.

PW-for-roger-poem-featured

Tula | Kanino Ko Ibubulong?

August 25, 2015

kanino ko ibubulong ang lahat-lahat? / sa singasing ba ng mga punglo / upang malinaw na marinig, maunawaan / ng uring gahaman at tampalasan / litanya ng dusa’t bagabag / ng nakabartolinang mga sawimpalad?

PW-cory-aquino-plumat-papel-featured

Nailibing Na Si Tita Cory

August 6, 2015

nailibing na si tita cory / sa sementeryo ng mga pinagpala. / dating presidente ng republika / dating asendera ng hacienda luisita / asawa ni ninoy na may monumento sa ayala / dahil lumaban sa diktadura / hanggang patayin ng mga pasista.

Rogelio

Ayoko Na!

July 7, 2015

ayoko nang marinig
ritmo ng melodiya ng mga salita
sa parirala’t mahabang talata
ayoko nang marinig kalantog ng yero
pinukpok hinubog ng mga latero
inihulmang bubong sa lumang sasakyang
pupugak-pugak na sa mabatong daan.

Rogelio

Di Na Kita Dadalawing Muli

June 14, 2015

Hindi namin naging ugali, at sinisikap naming iwasan, noon at hanggang ngayon, na dalawin ang sinumang may sakit na malapit na kasama’t kaibigan lalo na’t nakaratay sa ospital. Ayaw naming makita silang labis na pinahihirapan ng karamdaman. Nais naming manatili sa aming alaala ang dati nilang malusog na kabuuan, masiglang nakikipag-usap, bigay-todong humahalakhak, at walang […]