Pinoy Weekly
Category archives for: Suring-Global

State of the Union Address ni Obama: Bumabagsak na Amerika

PW-obama

Bagaman basura lamang ang tingin sa kanyang State of the Union address nitong Enero 24, 2012 ng kanyang mga karibal sa pulitika at tinatawag iyong State of Re-election Address, nagsasaad ito ng panawagan ni Obama ng patas na patakarang pang-ekonomya kung saan, aniya, “makukuha ng lahat kung ano ang dapat sumakanya” sa pamamagitan ng paggamit sa kapangyarihang estado para maitayo ang isang “ekonomyang magtatagal.”

Mga dahilang pang-ekonomya ng gera ng US vs China

china

Samantalang nanlulupaypay o lubog sa krisis ang mga ekonomya ng US at Kanlurang Europa, napakasigla ng kalakalan sa Asia-Pacific, tuluy-tuloy na umuunlad ang ekonomya ng mga bansa sa Central Asia, Eurasia, ng South Asia at ng ASEAN.

Multimedia

Loading Twine Social
Log in | Designed by Gabfire themes