Pinoy Weekly http://pinoyweekly.org/new Philippine news, analysis, and investigative stories Mon, 30 Mar 2015 17:34:13 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.1 Panalanging Lampoon http://pinoyweekly.org/new/2015/03/lampoong-panalangin/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/lampoong-panalangin/#comments Mon, 30 Mar 2015 17:14:55 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34443 Isinulat noong 1500 BC ang Rigveda, ang pinakamatandang banal na kasulatan na tumipon sa mga himnong Sanskrit. Tagapag-ingat nito ang mga Brahman.

Ang mga Brahman ay kapwa pari at makata.

*    *    *

Whatever happens. Whatever
what is is is what
I want. Only that. But that.
Prayer, Galway Kinnell

*    *    *

Makapangyarihan daw ang Amen sa dulo ng bawat dasal. Hindi ito simpleng hiling. Para ka raw nagsabi ng abracadabra. Walang duda. Ang inusal mo ay natupad na.

Gayunman, hindi lahat ng dasal ay natutupad (dahil hindi bukal sa puso ang pag-usal ng dasal? dahil mangyayari lamang ito in God’s time? dahil Diyos naman talaga ang may huling say at walang may sa-abracadabrang kapangyarihan ang dasal ninuman? o dahil ang nagdarasal din naman talaga ang dapat tumupad sa dasal niya—may Diyos man o wala?)

*    *    *

At ang dasal ay nagagamit pang sandata para lansihin ang ordinaryong tao.

*    *    *

“Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”

Pamilyar ka na siguro sa quote na ‘yan ni Karl Marx. Lalo na ang popular na “Religion is the opium of the masses.”

*    *    *

Organized religion pa rin ba ang droga ng masa? Sa dami ng halimbawa ng kulturang popular ngayon na epektibong napapakalat sa mass media at social networking, may bagsik pa rin ba ang relihiyon—o, sa partikular, ang mga lider ng bawat relihiyon—para dalhin ang masa sa dreamland? para lusawin ang utak ng masa?

*    *    *

“diyos ama, diyos anak, diyosa espiritu santa!
ako po’y huwag bulagin
ng mga kalmen at estampita”
Ave, Ave, Pater Patrum!, Rogelio Ordoñez

* * *

Isang satirikong tula ang Ave, Ave, Pater Patrum! na isinulat ni Rogelio Ordoñez noong dumalaw si Papa Pablo VI o Giovanni Battista Montini sa sa bansa (Nobyembre 27, 1970). Isang lampoon na panalangin/himno/pagsamo sa santisima trinidad. Isang exposé ng mga kahayupan at kahalayang ginagawa ng mga lider ng relihiyon sa sambayanan.

*    *    *

Effective ang ganitong pagla-lampoon o parody sa mga panalangin tulad ng ginawa ni Marcelo H. del Pilar sa Dasalan at Tocsohan.

Ginamit niya ang mga popular na panalanging ipinapakalat ng mga prayle para ibunyag ang kanilang pananamantala. Halimbawa, itong ginawa niyang alter ng Ama Namin:

Ang Amain Namin

Amain naming sumasaconvento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, quitlin ang liig mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo cami ngayon nang aming kaning iyong inaraoarao at patauanin mo cami sa iyong pagungal para nang pag papataua mo kung cami’y nacucualtahan; at huag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo cami sa masama mong dila. Amen.

*    *    *

Ang “amain” na may masamang dila ay kailangang kitlin ang leeg!

*    *    *

Samantala, narito naman ang kanyang pag-alter sa Aba Ginoong Maria:

Ang Aba Guinoong Baria:

Aba guinoong Baria nakapupuno ka nang alcancia ang Fraile’I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pina higuit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Baria Ina nang Deretsos, ipanalangin mo caming huag anitan ngayon at cami ipapatay. Siya naua.

*    *    *

Nagamit ang ganitong teknik sa panahon ng kampanya para patalsikin si Gloria Arroyo. Halimbawa, ang tulang ito na isinulat ng isang anonimo:

Aba naman Gloria
Puno ka ng grasya
Ang yaman ng tao’y sumaiyo na.
Bukod kang nandaya
Sa babaeng lahat.
Pinagpala rin, asawa mo’t anak.
Wala ng natira sa AMEN.

*    *    *

Ang bigat ng Amen ay epektibong naisalin sa “amin” o ang sambayanan na ang bulsa ay nasimot dahil sa katiwalian ng buong pamilya ni Gloria Arroyo. May ganito ring lasting effect ang linya ng tula ni Rommel Rodriguez na parody rin ng parehong dasal:

Aba Ginang Gloria
napupuno ka ng pantasya
ang kapangyarihan ng takot
ay sumasaiyo,
bukod mong tinutugis
ang mga palaban
habang patuloy kang
nagsasaboy ng kasamaan.

Aba Ginang Gloria
di ka na nahiya
sa batas na iyong nilikha,
panakip-butas
pakanang gasgas
kunwari’y sa kapayapaan,
katahimikan ang hangad.

Aba Ginang Gloria
bakit hindi tumingin sa salamin?
Tanungin ang sarili, saka bigkasin:

“Salamin, salamin,
Salamin sa Malacanang,
Sino ang terorista’t
Nanliligalig sa bayan?”

Subalit ang salamin ay hindi tutugon
Dahil tukoy na ang sagot sa tanong.

Siya na nga.

*    *    *

Nakadirekta rin sa mga lider ng relihiyon ang tulang Bato-bato sa Langit, Ang Tamaa’y Tiyak na Magagalit ni Valentine Dula, lalo na ang unang saknong:

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espirito Santo’t mga banal,
ito’y para sa mga espesyal—mga piling indibidwal
na nagmamalaking ni isang beses ‘di nagsalsal;
sandaang beses kada araw kung magdasal at kumpisal;
ipinamamalitang makikipagtalik lamang matapos ikasal.

*    *    *

May ritmo ng rap beat ang pagbigkas sa tula ni Dula na nakatulong sa talim ng mga linya. May husay na rin sa pagpuputol ng mga taludtod tulad dito:

Nasa paniniwala nila ang daan patungong kalangitan.
Sila lang daw ang maisasalba kung sakaling lahat ay malagutan
ng hininga sa darating na paghuhukom kaya agad silang lapitan
nang mabawasan daw maski paano ang nag-uumapaw mong kasalanan.

*    *    *

Sa panahon ng paggigiit ng truth and accountability sa rehimeng BS Aquino, anong panalanging lampoon kaya ang lulutang?

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/lampoong-panalangin/feed/ 0
Pagpatay sa katutubong Lumad sa Bukidnon, kinondena http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pagpatay-sa-katutubong-lumad-sa-bukidnon-kinondena/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pagpatay-sa-katutubong-lumad-sa-bukidnon-kinondena/#comments Mon, 30 Mar 2015 16:53:20 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34426 Ang mga miyembro ng Tindoga bago maganap ang pamamaril noong Marso 24. Kontribusyon/RMP-NMR fbpag

Mga miyembro ng Tindoga bago ang pamamaril noong Marso 24. Kontribusyon/RMP-NMR

Kinondena ng isang organisasyon ng mga katutubo ang pamamaril sa mga Pulangihon Manobo sa Bukidnon na lumalaban sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno.

Marso 24 nang barilin ng armadong kalalakihang tauhan diumano ng isang panginoong maylupa ang mga miyembro ng tribo ng Pulangihon Manobo.

Napaslang sa pamamaril si Tata Baito, Pulangihon Manobo at miyembro ng Tribal Indigenous Oppressed Group Association (Tindoga). Sugatan naman sina Japsem Bagna at Ricky Tumbaga, na kapwa miyembro rin ng Tindoga.

“Karumal-dumal ang pamamaril sa mga miyembro ng Tindoga na iginigiit lang ang karapatan sa lupang ninuno. Dapat na managot ang mga may kagagawan nito para matigil ang muling paghahasik ng kaguluhan sa mga komunidad ng katutubo,” ani Tyrone Beyer, tagapagsalita ng Philippine Task Force for Indigenous Peoples’ Rights (TFIP).

Ayon sa TFIP at Kalumbay Regional Lumad Organization, nagsasagawa noon ng “bungkalan” (pagbubungkal ng lupa para sa kolektibong pagtatanim) ang humigit-kumulang 200 miyembro ng Tindoga.

Papunta sa lugar ng bungkalan sina Baito nang paputukan sila ng mga guwardiya ng isang panginoong maylupa na nagngangalang Pablo Lorenzo.

Magmula Marso 16, inilunsad ng mga katutubo ang bungkalan bilang protesta sa pinag-aagawang lupaing Rantso Montalvan.

Pitong katutubong grupo, kasama na ang panginoong maylupang si Lorenzo, ang nagsasabing may karapatan sila sa nasabing lupain. Sinabi ng Kalumbay Regional Lumad Organization na kinikilala ang Pulangihon Manobo bilang “lehitimong claimants” ng rantso dahil bahagi ito ng kanilang ancestral domain.

“Kasalanan na ba ang bungkalin mo ang sarili mong lupa para mapakain at mabuhay mo ang iyong pamilya? Hindi krimen ang ginagawa ng mga katutubo. Hindi nila dapat sapitin ang ganitong pagmamaltrato,” ani Beyer.

Sinabi pa niya na isinagawa ng mga katutubong Lumad ang bungkalan para isakatuparan ang pinakamahalagang sangkap ng pag-aari sa lupang ninuno ng mga ito. “Pinapayabong nila ang sarili nilang lupa,” paliwanag ni Beyer.

Matagal na raw na may aplikasyon para sa Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) ang mga Pulangihon Manobo sa ilang lugar ng Rantso Montalvan, na nasa ilalim ng Agro Forest Farm Lease Agreement (AFFLA 123) ng Ministry of Environment and Natural Resources noon pang 1983 hanggang 2009.

Inilinaw din ng grupo na idineklara ng administrasyong Marcos na “lupaing pampubliko” ang lugar kahit pa kontrolado na ito ng pamilyang Fortich at Montalvan.

“Mapagtiwalang pinahiram ng katutubong mga mamamayan ang lupaing ito sa kanila (pamilyang Fortich at Montalvan),” sabi pa ni Beyer. Dagdag pa niya, bago pa raw mapaso ang AFFLA 123 noong 2009, may aplikasyon na ang mga katutubo para mabigyan ng CADT.

“Sinikap nilang makuha at maibigay ang requirements para maaprubahan at mai-award sa kanila ang lupa. Sa kabuuan, 623 ektarya lahat ang inapalayan nila ng CADT,” sabi pa ni Beyer.

Pero sa halip na ibigay sa katutubong miyembro ng Tindoga at iba pang angkan ng tribung Pulangihon Manobo ang karapatan sa lupa, minaniobra raw ito.

Sabi pa ng TFIP, sa orihinal na aplikasyon ng CADT, kasama ang lupang inaangkin ni Lorenzo, nabawasan ang mahigit 600 ektarya. “Naging 70 ektarya na lang ito at pinaghahatian pa ng walong grupo o angkan ng Pulangihon, kasama na ang Tindoga na nabigyan ng pitong ektarya (dahil) mabato at hindi magandang lupa (ito),” ani Beyer.

Iginigiit ng TFIP na lumalabag ang Rantso Montalvan sa kolektibong karapatan ng mga katutubo at ilegal ang pananatili ng rantso sa lupang ninuno ng mga Pulangihon Manobo at iba pang katutubo.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pagpatay-sa-katutubong-lumad-sa-bukidnon-kinondena/feed/ 0
Unang unyon ng BPO workers, itinatag http://pinoyweekly.org/new/2015/03/unang-unyon-ng-bpo-workers-itinatag/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/unang-unyon-ng-bpo-workers-itinatag/#comments Mon, 30 Mar 2015 14:48:52 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34431 Asembleya ng BPO workers para sa pagtatatag ng unyon sa West. <b>Kontribusyon</b>

Asembleya ng BPO workers para sa pagtatatag ng unyon sa West. Kontribusyon

Humigit-kumulang 70 empleyado mula sa industriya ng call centers o business process outsourcing (BPO) ang nagtipon sa Makati Medical Auditorium nitong Marso 28 para itatag ang pinakaunang unyon sa naturang industriya.

Sinuportahan ang hakbang na ito ng halos 800 empleyado mula sa West Contact Services, Inc., isang kompanyang BPO na binili ng isa pang malaking kompanya na Alorica. Nanganganib na mawalan ng trabaho ang libu-libong empleyado ng West dahil sa naturang takeover.

Pinangalanang Unified Employees of West Contact Services, Inc. (UEWCSI) ang naturang unyon.

Layunin ng UEWCSI na bigyan ng nagkakaisang-tinig at lakas ang mga manggagawa sa industriya ng BPOs sa lahat ng panig ng bansa. Mula sa ating sama-samang pagkilos upang pigilan ang samu’t-saring iskema ng ating mga employers para bawiin ang mga karampatang benepisyo at makatarungang sahod ang nagudyok sa ating pagtatayo ng unyon,” bungad ni Leo Lanuzo ng UEWCSI-Mandaluyong.

Naging susi sa pagbubuo ng unyong ito ang ambag ng BPO Industry Employees’ Network (BIEN) Philippines. Ito ang asosasyon ng mga manggagawa ng BPO na mula sa 47 pinakamalalaking kompanyang BPO mula Baguio, Pampanga, Cebu, Bacolod, at Iloilo. Sa Metro Manila, may mga miyembro ito sa Alabang, Makati, Bonifacio Global, Mandaluyong, Ortigas at Quezon City.

Taliwas sa inaakala ng marami na maalwan ang kalagayan ng mga manggagawa sa call centers dahil malaki ang kanilang sahod, marami pa rin sa kanila ang inaalisan ng mga benepisyo at walang katiyakan sa trabaho. Sa aming pagsisiyasat, marami sa ating mga kasamahan mula sa Tacloban ang tumatanggap lang ng P4,000 kada buwan at marami sa ating mga kasamahan ang tinanggalan ng kanilang incentives sa kabila ng halos isa hanggang dekadang pagsisilbi sa kompanya,” paliwanag ni Ian Porquia ng Automated Data Processing (ADP) at presidente ng BIEN Philippines.

Nagbigay-pugay at nakiisa sa makasaysayang pagtitipon at pagbubuo ng UEWCSI ang All Workers’ Unity (AWU), network ng mga manggagawa, empleyado mula sa pribado at pampublikong sektor tulad ng mga guro at nars, empleyado ng bangko, propseyunal, kabataan at maralitang tagalungsod.

Tinitiyak namin na ang inyong laban ay kaisa ng ipinaglalaban ng AWU upang isulong ang national minimum wage sa halagang P16,000 kada buwan at ang pagbasura sa malawakang kontraktuwalisasyon sa ating bayan,” sabi ni Rea Alegre, tagapagsalita ng AWU.

Matapos ang mga talakayan kaugnay ng kalagayan at kahalagahan ng unyonismo sa mga manggagawa at empleyado sa call centers, sinundan ito ng masiglang paglahok ng mga kasapi sa eleksiyon para sa mga pamunuan ng UEWCSI.

Tinanghal si Francis Ugay mula sa UEWCSI-Makati bilang presidente ng UEWCSI.

Inspirasyon ang naganap ngayon sa ating asembleya. Kahanga-hangang ating gampanan ang mga tungkulin na pangunahan ang pagdadala ng makatarungang paglaban para sa kagalingan at karapatan ng mga manggagawa sa industriya ng BPO. Napapanahon lang na panghawakan ang ating kolektibong igiit at ipaglaban ang ating mga karapatan bilang manggagawa sa industriyang ito,” sabi pa ni Ugay.

Sinabi rin niya na makasaysayan ang pagtatag ng unang unyon sa isang “large-scale” na kompanyang BPO.

Naitakda sa kasaysayan ang ating mga pagsisikap at magmamarka ito upang maging pamantayan ng mga iba pang unyon sa darating na panahon na magpapalakas sa kolektibong lakas ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa,” pagtatapos ni Ugay.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/unang-unyon-ng-bpo-workers-itinatag/feed/ 0
Larawan | Obrero ng AGC, nag-ingay vs ‘di-makatarungang’ tanggalan http://pinoyweekly.org/new/2015/03/larawan-obrero-ng-agc-nag-ingay-vs-di-makatarungang-tanggalan/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/larawan-obrero-ng-agc-nag-ingay-vs-di-makatarungang-tanggalan/#comments Fri, 27 Mar 2015 16:58:54 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34411 Nagsagawa ng noise barrage ang manggagawa ng AGC Flat Glass Phils. Inc, laban sa pagtatanggal ng 37 manggagawa nito kabilang ang mga miyembro ng unyon. <strong>Pher Pasion</strong>

Nagsagawa ng noise barrage ang manggagawa ng AGC Flat Glass Phils. Inc, laban sa pagtatanggal ng 37 manggagawa nito kabilang ang mga miyembro ng unyon. Pher Pasion

<strong>Pher Pasion</strong>

Pher Pasion

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/larawan-obrero-ng-agc-nag-ingay-vs-di-makatarungang-tanggalan/feed/ 0
Obispo Pabillo, nagdaos ng misa para sa katarungan sa Mamasapano http://pinoyweekly.org/new/2015/03/obispo-pabillo-nagdaos-ng-misa-para-sa-katarungan-sa-mamasapano/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/obispo-pabillo-nagdaos-ng-misa-para-sa-katarungan-sa-mamasapano/#comments Wed, 25 Mar 2015 15:20:40 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34395 Iba-iba ang man ang porma, nagkakaisa tayo sa panawagang panagutin si Pangulong Aquino, ani Obispo Broderick Pabillo. <b>Darius Galang</b>

Iba-iba ang man ang porma, nagkakaisa tayo sa panawagang panagutin si Pangulong Aquino, ani Obispo Broderick Pabillo. Darius Galang

Nag-alay ng misa ang mga grupo at indibidwal na nananawagan ng katotohanan at katarungan para sa mga biktima ng insidente sa Mamasapano, Maguindanao.

Minarkahan ng misa ang ikadalawang buwan ng madugong trahedya. Pinangunhan ni Obispo Broderick Pabillo ang selebrasyon ng misa na ginanap sa Christ the King Seminary sa Quezon City.

Sa kanyang homily, sinabi ni Pabillo na marami ang nananawagang dapat bumaba sa puwesto si Pangulong Aquino, na siyang itinuturong may pangunahing pananagutan sa pagdanak-ng-dugo sa Mamasapano.

Maikling programa sa labas ng simbahan matapos ang misa. <b>Darius Galang</b>

Maikling programa sa labas ng simbahan matapos ang misa. Darius Galang

Pero higit dito, marami rin ang nananawagang baguhin ang sistema, sa iba’t ibang paraan. “Kahit hindi tayo nagkakasundo sa mga panawagan, nagkakaisa tayo sa paghingingi ng accontability and responsibility. Iyan ang hinahanap ng kaanak ng mga nasawi,” sabi ni Pabillo.

Sinabi rin ni Pabillo na hindi sapat ang paghingi ng paumanhin ni Aquino. “Kung sino ang may kasalanan, aminin ang kasalanan,” aniya.

Binasa rin sa misa ang mga mensahe ng mga naulila ng 44 na miyembro ng Special Action Force na nasawi sa insidente. Isa rito ang mula kay Kristine Sempron, ang naulila ni PO2 Monico Sempron.

Sa pahayag ni Sempron, sinabi niyang naaalala niya nang nakipagdiyalogo ang naulilang mga pamilya sa Pangulo. Hanap pa rin umano nila ang katarungan at pagpapanagot sa mga responsable sa insidente.

Teddy Casino ng Noynoy Out Now. <b>Darius Galang</b>

Teddy Casino ng Noynoy Out Now. Darius Galang

Matapos ang misa, nagkaroon din ng maiksing programa ang mga grupong dumalo sa labas ng simbahan. Panawagan nila na maging mapagmatyag ang publiko, lalo na’t muling magpapahayag si Aquino ngayong Marso 26 tungkol sa insidente.

“Kitang kita na hanggang ngayo’y hindi tinatanggap ni Aquino na siya ang may pananagutan. Sa kabila ng lumabas na ulat ng Board of Inquiry, sa kabila ng lumabas na ulat ng Senado, sa kabila ng halos lahat ng Pilipino ang naniniwala na siya ang ang may pananagutan, patuloy pa niyang sinisisi ai (dating Philippine National Police Director General Alan) Purisima, si (dating SAF Commander Getulio) Napenas, lahat—puwera na lang ang sarili (niya),” sabi ni Teddy Casino, tagapagsalita ng Noynoy Out Now (NOW). “Dadalhin niya sa kanyang hukay sa kanyang konsensiya ang nangyaring ito.”

Sinabi pa ni Casino na anng tanging paraan ng pagpapanagot sa mga may responsabilidad sa Mamasapano at sa marami pang kasalanan ng administrasyon Aquino ay ang pagbitiw sa puwesto ni Aquino.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/obispo-pabillo-nagdaos-ng-misa-para-sa-katarungan-sa-mamasapano/feed/ 0
Tangkang pag-areglo ng US sa pamilyang Laude, kinondena http://pinoyweekly.org/new/2015/03/tangka-ng-us-na-areglohin-ang-kaso-ni-laude-kinondena-ng-kababaihan/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/tangka-ng-us-na-areglohin-ang-kaso-ni-laude-kinondena-ng-kababaihan/#comments Wed, 25 Mar 2015 04:14:07 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34391 Sumugod ang Gabriela sa Embahada ng Amerika para kondenahin ang tangkang pag-areglo sa kaso ni Jennifer Laude. <strong>Pher Pasion</strong>

Sumugod ang Gabriela sa embahada ng US para kondenahin ang tangkang pag-areglo sa kaso ni Jennifer Laude. Pher Pasion

Sumugod sa harap ng embahada ng Estados Unidos (US) ang grupong pangkababaihan na Gabriela para kondenahin ang tangkang pang-aareglo ng gobyernong US sa kaso ni Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspek sa pagpatay sa Pilipinong transgender na si Jennifer Laude sa pagsisimula nang pagdinig sa kaso.

Nauna nang napaulat ang tangkang pag-aareglo sa pamilya ni Laude sa halagang P21 Milyon. Tinanggihan ito ng pamilya.

“Tulad ng isang demonyo na nag-aalok  ng pera kapalit ng kaluluwa ng isang tao, isang insult sa pamilya Laude at sa lahat ng patriyotikong Pilipino na naghahangad ng hustisya ang tangka ng gobyerno ng Estados Unidos ang pag-aalok ng pera,” ayon kay Joms Salvador, pangkalahatang kalihim ng Gabriela.

Ayon kay Salvador, ganito rin ang ginawa ng US sa kaso noon ni “Nicole” na ginahasa ni US Marines Lance Corp. Daniel Smith noong 2005. Hinatulan si Smith na guilty sa kasong panggagahasa ng korte. Pero nakalaya ito matapos bawiin ni Nicole ang kanyang mga testimonya.

Hinarangan ng mga pulis ang grupong Gabriela na makalapit ng husto sa harapan ng Embahada ng Amerika. <strong>Pher Pasion</strong>

Hinarangan ng mga pulis ang mga miyembro ng Gabriela na makalapit ng husto sa harapan ng embahada ng US. Pher Pasion

“Ang tanging kaibahan sa kasong ito ay patay na si Jennifer at hindi na siya makakatestigo o makapagbibigay ng anumang pahayag. Ang pamilya niya ay maaaring bulnerable sa mga tangka ng US para areglohin ang kaso. Pero hinihikayat namin sila na ituloy ang paghahanap ng hustisya para kay Jennifer,” ani Salvador.

Kasabay din ng paglabas ng tangkang pag-areglo sa kaso ni Laude ang paglabas ng parehong imbestigasyon ng Board of Inquiry at Senado na nagpapakita ng partisipasyon ng US sa nangyari sa Mamasapano.

“Sa Mamasapano man o sa Olongapo, ang mga tropang Amerikano ay binigyan ng lisensiya para balewalain ang mga batas sa Pilipinas. Nilalabag ang karapatan at dignidad ng mga mamamayang Pilipino at niyuyurakan ang soberanya ng Pilipinas sa bisa ng Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement, at iba pang makaisang panig na mga kasunduan na sunusunod ng buong-buo ng gobyeno ni Aquino,” paliwanag ni Salvador.

Kinondena rin ng grupo ang pagiging tikom ang bibig ni Aquino sa kaso ni Laude at sa tangkang pag-areglo ng US sa kaso.

“Sa lahat ng direksiyon gumuguho ang liderato ni Aquino, dahil anong klaseng gobyerno nga naman ang pipiliin pang isakripisyo ang buhay at dignidad ng mga mamamayan nito para lamang manatiling tagasunod sa anumang hilingin ng dayuhan nitong amo?” ayon kay Salvador.

Siniguro naman ng Gabriela sa pamilyang Laude na ang laban ni Jennifer ay hindi lamang para sa kanya kundi sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa kaniyang bayan at nakahandang protektahan ang soberanya nito.

“Ang pakikibaka para sa hustisya ay hindi magiging madali sa sitwasyon na nagtutulungan ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika para makaalis si Pemberton, pero nais naming malaman ng pamilya Laude na ang lahat ng patriyotikong Pilipino ay kaisa nila sa paglaban para sa hustisya,” pagtatapos ni Salvador.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/tangka-ng-us-na-areglohin-ang-kaso-ni-laude-kinondena-ng-kababaihan/feed/ 0
Pambansang kilos-protesta vs Aquino ng mga tsuper ikinasa http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pambansang-kilos-protesta-vs-aquino-ng-mga-tsuper-ikinasa/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pambansang-kilos-protesta-vs-aquino-ng-mga-tsuper-ikinasa/#comments Mon, 23 Mar 2015 17:28:38 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34389 George San Mateo (kanan) ng Piston. <b>PW File Photo</b>

George San Mateo (kanan) ng Piston. PW File Photo

Nagkasa ng pambansang koordinadong kilos-protesta ang mga tsuper sa Metro Manila at iba pang rehiyon at lungsod ngayong araw. Pangungunahan ito ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Piston).

Ayon sa tagapangulo nito na si George San Mateo, layunin ng kilos-protesta na singilin at usigin si Pangulong Aquino sa lahat ng mga kasalanan at pahirap na pinatupad nito sa mga drayber at mga mamamayan sa nakaraang limang taong panunungkulan nito.

Bukod sa panawagan na panagutin si Aquino sa pagdanak-ng-dugo sa Mamasapano, Maguindanao at magbitiw na siya sa puwesto, inisa-isa rin ni San Mateo ang mga pagpapabaya ng Pangulo sa transportasyon, lalo na sa mga pampasaherong dyipni.

Ayon kay San Mateo, magtitipon ang mga drayber dala ang kanilang mga sasakyang jeepneys at UV Express simula alas-8 ng umaga sa harap ng ng punong tanggapan ng National Housing Authority sa Quezon City Elliptical Circle.

Tutungo ng Mendiola ang grupo bandang 9:30 ng umaga, at doon maglulunsad ng programa simula 10:30 ng umaga.

“Tumindi sa ilalim ni Aquino ang overpricing sa produktong petrolyo na puminsala ng husto sa kabuhayan ng mga drayber at mga mamamayan dahil sa pagtanggi ni Aquino na ibasura ang Oil Deregulation Law at sa patuloy na pagtanggi ni PNoy na ipatupad ang regulasyon at nasyunalisasyon sa industriya ng langis sa Pilipinas,” pahayag ni San Mateo.

Aniya, “pampapogi” lamang ni Aquino ang malaking rollback sa langis sa pamamagitan ng sapilitang pagpapatupad ng pisong rollback sa pasahe sa jeep at P10 rollback sa pasahe sa taxi na minamaneho ng mahihirap na jeepney at taxi drivers.

“Inutil si Aquino na ibaba ang presyo ng pangunahing bilihin, spare parts, bayarin sa kuryente at tubig, pasahe sa barko at eroplano. Katunayan, pinahintulutan pa ng gobyerno ni Aquino ang pagtaas sa pasahe sa MRT/LRT sa kabila ng napaka-pangit nitong serbisyo gayundin ang pagtaas sa bayarin sa tubig at kuryente na pinatupad ng Maynilad, Manila Water at Meralco,” paliwanag pa ni San Mateo.

Ipinatupad noong 2012 ang 300 porsiyento pagtaas sa toll fees sa South Luzon Expressway, kasabay ng pagpapatupad ng 12 porsiyento sa Expanded Value-Added Tax o E-VAT sa toll fees.

Ipinatupad naman noong 2013 ang mandatory 13-year model phase-out sa Utility Vehicle Express, na nagresulta sa maraming UV drivers at operators ang nawalan ng kabuhayan.

Marami pang iskemang “money-making”, nasaad ni San Mateo ang “patraydor na ipinatupad” sa ilalim ng administrasyong Aquino.

Kasama rito ang inilabas ng Department of Transportaiton and Communications-LandTransportaton Office-Land Transport Franchising Regulatory Board na Joint Administrative Order No. 2014-01, na nagpapataw ng mga multa at parusa sa mga drayber at motorista, noong Hunyo 19.

“Ito ay matapos manalo sa korte ang Piston at ibinasura ng Baguio Regional Trial Court Branch 5 noong Mayo 2012 ang naunang money-making fines and penalties na ipinapatupad ng gobyerno sa mga drayber at motorista sa ilalim ng DOTC Dept. Order No. 2008-39,” saad ni San Mateo.

Binanggit din ni niya ang Motor Vehicle Plate Standardization, na nag-obliga sa mga may-ari ng lahat ng siyam hanggang 10 milyong pribado at pampublikong sasakyan sa Pilipinas na magbayad ng P450 para sa panibagong plaka.

“Tinatayang mula P4 to P4.5 Bilyon ang kikitain ng pinaboran ng gobyerno na supplier ng panibagong plaka,” paliwanag niya.

Maaari din aniya na matanggal ag mga dyipni at traysikel sa Bus Rapid Transit (BRT) na ipapatupad sa Metro Manila, Cebu at General Santos sa 2018, na makakaapekto sa kabuhayan ng mga namamasada at opertors ng pampublikong transportasyon.

Dugtong pa ni San Mateo, ang “Good Shepherd badge” o mandatory PUV Drivers I.D. ay isa pang “money-making scheme” ng administrasyong Aquino.

Bukod sa kilos-protesta sa Metro Manila, sinabi ni San Mateo na kasado rin sa Marso 24 ang pagkilos ng mga tsuper sa mga probinsiya sa pamamagitan ng mga transport caravan protest at picket-rally ng mga tsuper sa Santiago City (Isabela), Baguio City, Calamba City (Laguna), Roxas City (Capiz), Iloilo City, Bacolod City, Dumaguete City, Cebu City, Cagayan de Oro City, Davao City at General Santos City.

“Kailangang mapatalsik na sa puwesto ang pahirap, bolero, tuta ng Kano at incompetent na presidente na si Aquino upang maisulong ang tunay na reporma para sa bayan, hindi para sa dayuhan at iilan,” sabi pa ni San Mateo.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/pambansang-kilos-protesta-vs-aquino-ng-mga-tsuper-ikinasa/feed/ 0
Mga magniniyog, tutol sa EOs ni Aquino hinggil sa coco levy fund http://pinoyweekly.org/new/2015/03/mga-magniniyog-tutol-sa-eos-ni-aquino-hinggil-sa-coco-levy-fund/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/mga-magniniyog-tutol-sa-eos-ni-aquino-hinggil-sa-coco-levy-fund/#comments Mon, 23 Mar 2015 15:40:24 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34377 Kontra ang mga magniniyog sa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at Coco Levy Funds Ibalik sa Amin (Claim) sa ipinalabas na dalawang executive order (EO) ni Pangulong Aquino na magsasapribado sa tinatayang P83 Bilyong coco levy fund.

Ayon kay Rafael Mariano, tagapangulo ng KMP, plano nilang hamunin ang legalidad ng EO 179 at 180, aniya “unconstitutional” daw ang mga ito.

“Hahamunin namin ang kautusan ni Aquino sa Supreme Court dahil labag ito sa Konsitusyon at (isang) grave abuse of discretion,” pahayag ni Mariano.

Sa EO 180 na nilagdaan kamakailan ng pangulo, inatasan ni Aquino ang mga Office of the Solicitor General, Presidential Commission on Good Government at Department of Justice na tiyakin at pangalagaan ang karapatan at interes ng gobyerno sa mga ari-arian na nagmula sa coco levy.

Binigyang direktiba din ng EO 180 ang mga ahensiya na ideposito ang mga coco levy asset sa Bureau of Treasury.

Samantala, binigyang patnubay naman ng EO 179 ang sasaklawin na mga ahensiya sa inventory, transfer, reconveyance at disposition ng pondo at ari-arian mula sa coco levy. Gayundin, binigyan ng EO ang PCGG ng 60 araw para sa imbentaryo ng ari-arian at 60 araw naman para mailipat ito sa gobyerno.

Kasama sa mga ari-arian na mula sa coco levy ang share of stock sa United Coconut Planters Bank (UCPB), gayundin ang shares of stock sa Coconut Industry Investment Fund (CIIF) companies at CIIF Holding Companies.

Sabi naman ni Nestor Villanueva, national coordinator ng Claim, isang “iskema” ng gobyerno ang dalawang kautusan para maetsa-puwera ang mga magniniyog at mapunta sa administrasyong Aquino ang pondo.

“Puwersahang kinuha ‘yan ni Eduardo Cojuangco Jr. mula sa amin na maliliit na mga magniniyog gamit ang mga batas ni Marcos,” ani Villanueva.

Tiyuhin ni Pangulong Aquino si Cojuangco na gumamit sa coco levy fund para makakuha ng alaking sapi sa San Miguel Corporations.

Nagmula din sa pondo ang pagtatayo ng United Coconut Planters Bank, the Coconut Industry Investment Fund – Oil Mills, dagdag ni Villanueva. Sabi pa niya, wala man lang binanggit sa EO na ang pondo ay pag-aari ng mga magsasaka.

Sa taya ng institusyong pananaliksik na Ibon Foundation, tinatayang nagkakahalaga ngayon ang coco levy funds at assets sa P246.8-B.

Binubuo ito ng anim na coconut oil mills (P34.8-B); 10 Copra Trading Corporations, ang share ng CIIF na ibinigay sa Bureau of Treasury (P100-B); ang sapi sa San Miguel Corp. na inaangkin ni Cojuangco (P84.6-B); ang United Coconut Chemicals (P2.4-B); ang Trading Company-UCPI-France (P1.1-B); ang Cocolife (P1.5-B); ang Barging Company-IBEC (P200-B); ang United Coconut Planters Bank (P13.7-B); at ang COCOFED (P8.4-B).

“Hindi ordinaryong public fund ang coco levy fund. Ang salitang public ay nangangahulugang publiko mismo, ang mga magsasaka sa niyugan, (ang may-ari,) hindi ang gobyerno sa pangunguna ni Aquino, “ sabi naman ni Anakpawis Rep. Fernando Hicap.

Sa pagtingin ng Anakpawis, pagtugon sa patakarang neo-liberal sa pamamagitan ng liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon ang kautusan ni Aquino na isapribado ang coco levy fund at para makinabang ang dayuhang mga monopolyo kapitalista at mga burges-kumprador.

“Dinambong na nga ng tiyuhin nya mula sa mga magsasaka, ngayon si Aquino naman ang mandarambong sa coco levy fund, dapat lamang natin itong labanan,” ani Hicap.

Isinusulong ng Anakpawis ang pagpasa sa House Bill 1327 o Genuine Small Coconut Farmers Fund (GSCFF) sa Kamara na mas pakikinabangan ng mga magniniyog. “Direktang makikinabang ang mga magniniyog sakaling maipasa ang HB 1327,” ani Hicap.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/mga-magniniyog-tutol-sa-eos-ni-aquino-hinggil-sa-coco-levy-fund/feed/ 0
#Sinungaling | ‘Groupie protest’ isinagawa sa Trinoma Mall http://pinoyweekly.org/new/2015/03/sinungaling-groupie-protest-isinagawa-sa-trinoma-mall/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/sinungaling-groupie-protest-isinagawa-sa-trinoma-mall/#comments Mon, 23 Mar 2015 07:26:56 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34379
"Groupie protest" sa Trinoma Mall. <b>Cynthia Espiritu</b>

“Groupie protest” sa Trinoma Mall. Cynthia Espiritu

Nagtipon ang mga miyembro ng Truth and Accountability Alliance at Noynoy Out Now! (NOW) sa Activity Center ng Trinoma Mall sa Quezon City para sa isang tahimik na “groupie protest” kontra sa pagsisinungaling diumano ni Pangulong Aquino sa pananagutan niya sa trahedya sa Mamasapano at iba pang isyu.

Nakausot sila ng itim na t-shirt na may nakasulat na “Sinungaling” at may karikatyur na mukha ni Aquino. Sinabayan ng grupo ang pagdagsa ng mga taong namamasyal at namimili sa naturang popular na mall sa araw ng Linggo.

Napansin ng security guards ng mall at nagpaabot sila na hindi puwede ang rally sa loob ng mall.  Nagpaliwanag ang ilang kasapi na wala namang sigawan o ingay at hindi din naman nagsagawa ng programa sa loob at tanging nais lamang nila ay magkita-kita at mag-groupie.  

“Layunin ng pagtitipong ito na iparating sa mas maraming mamamayan na nagsinungaling itong si Aquino sa taumbayan at kinakailangang siya ay managot sa kanyang mga pagpapabaya mula pa nung Yolanda, sa kontrobersiyal na DAP (Disbursement Acceleration Program) at PDAF (Priority Development Assistance Fund), sa pagkamatay ng marami sa Mamasapano, ang kawalan ng kakayahan at kredibilidad na mamuno at ang patuloy na pagbebenta sa pambansang soberanya ng bansa pangunahin sa gobyerno ng Estados Unidos,” sabi ng dating kongresista at kasalukuyang tagapagsalita ng NOW na si Liza Maza.

Matagumpay na naisagawa ang aktibidad at matapos ang isang oras ay nilisan ng grupo ang lugar nang payapa at maayos.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/sinungaling-groupie-protest-isinagawa-sa-trinoma-mall/feed/ 1
Dancing Are The Shadows http://pinoyweekly.org/new/2015/03/dancing-are-the-shadows/ http://pinoyweekly.org/new/2015/03/dancing-are-the-shadows/#comments Mon, 23 Mar 2015 03:45:07 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=34375 on the screen of my mind
dancing are the shadows
of former comrades
who had all departed long ago
but had left indelible imprints
of rebellious memories
on hills and cliffs
of unyielding struggle
against the exploitative
gluttonous ruling class
lyncean eyes
clenched fists of protest
heaving breasts of anger
and rebellion
feet violently kicking
the shrubby path
of liberating dreams
accusing forefingers
against the conscienceless
demigods of a rotten
worm-infested society.

dancing are the shadows
even on the curtain of my eyes
not the pandanggo or rigodon
of the rich and powerful
not the dance of joy
of plunderers of public funds
but performing they are
war dances of valiant struggle
like the buza of russia
or it-tahtib of egypt
or combat hopak of ukraine
or yarkhushta of armenia.
dancing are the shadows
and i will not soundly sleep
till i see the thousands
and thousands of flaming torches
in the darkness of my beloved land!

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/03/dancing-are-the-shadows/feed/ 0