Pinoy Weekly http://pinoyweekly.org/new Philippine news, analysis, and investigative stories Sun, 28 Jun 2015 05:13:10 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.2 Amazing Grade http://pinoyweekly.org/new/2015/06/amazing-grade/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/amazing-grade/#comments Sun, 28 Jun 2015 03:58:07 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35250 Isang paglalantad o pagsisiwalat. Iyan ang panukala kong pangunahing pagbasa sa viral, kontrobersyal, at probokatibong Facebook status ni Prop. Gerardo Lanuza na kumukwestyon sa ugnayan ng pagkakaroon ng maraming gradong 1.0 at ng pagiging matalino sa hanay ng mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas o UP. Inilalantad o isinisiwalat niya ang isang reyalidad tungkol sa mga tinatawag na “iskolar ng bayan” na nakakakuha ng matataas na grado mula sa kanyang obserbasyon. Hindi maiaalis sa isang propesor, na nag-aral at nagtuturo ng Sosyolohiya at Edukasyon, lalo na’t aktibista rin, ang gumawa ng ganitong mga obserbasyon: matatandaan, kahit malayo, ang mga pagsisiwalat ng mga sosyologo sa mababang katayuan sa sistemang pang-unibersidad sa Pransya ng mga intelektwal na Pranses na bantog sa mga kampus sa Estados Unidos.

Matagal nang obserbasyon ng mga estudyante at guro ng UP at iba pang unibersidad ang mga sinabi ni Lanuza kung paano makakakuha ng mataas na grado. Siguro’y tumampok lang ang sinabi niya dahil ginawa niyang publiko ang naturang mga obserbasyon sa isang Facebook post, sa isang panahong umaani ng papuri si Bb. Tiffany Grace Uy, gradweyt ng UP na nakakuha ng pinakamataas na grado pagkatapos ng World War 2. Para sa sinumang pamilyar sa mga progresibong pagsusuri sa sistemang pang-edukasyon, madaling matukoy na ang tinatamaan ng tuligsa ni Lanuza ay ang mga istandard sa paggagrado, na dapat lang kwestyunin at pana-panahong kinukwestyon, kung talagang nagpapalabas at nakakasukat sa talino ng mga estudyante. Hindi mga estudyante, lalo na’t isang estudyante, o mga propesor ang tinutuligsa ni Lanuza.

Syempre, pinalabas agad ni Prop. Sylvia Estrada-Claudio, propesor ng Women and Development Studies sa UP, lider ng Akbayan at kontra-aktibista, sa kanyang Facebook status na pinapatungkulan ni Lanuza si Bb. Uy. Ang gusto niya, kabigin ang mga tagahanga ni Bb. Uy sa kanyang panig at laban kay Lanuza. Pinalabas din niya na ang tinutuligsa ni Lanuza ay ang paggagrado ng mga kapwa-propesor sa UP. Ang gusto niya, kabigin ang naturang mga propesor sa kanyang panig at laban kay Lanuza. Malinaw na talagang kinalimutan na, at ayaw man lang ipaalala, ni Claudio ang anumang gunita sa mga progresibo, at may feminista rin, na kritika sa sistemang pang-edukasyon, partikular sa mga istandard sa paggagrado. Na para bang 100 porsyentong kumbinsido ang mga propesor sa mga istandard na ito  palagay na malamang ay tatanggihan nila.

Anu’t anuman, interesante ang maraming negatibong reaksyong natanggap ni Lanuza sa kanyang Facebook post. Isang dahilan, tiyak, ang kanyang mapangutyang porma. Madalas kalakasan at minsa’y kahinaan iyan sa mga Facebook status ni Lanuza: laging kongkreto sa tao, lalo na’t sa mga indibidwal, ang pagtuligsa sa mga istrukturang pang-edukasyon, pang-ekonomiya o panlipunan. Isa pa ang pagtatawid niya ng kritika sa sistema ng paggagrado patungo sa usapin, na madalas ihapag ng mga aktibista, ng uring panlipunan na pinaglilingkuran ng mga estudyanteng may mataas na grado. Pero marami nang nagsabi niyan at hindi umani ng katulad na reaksyon. Kaya maituturo rin ang katayuang panlipunan — at masasabi kayang pam-Facebook? — ni Lanuza, na isang propesor at tinitingnan ng marami na kumakatawan sa progresibong pagsusuri.

Pero malinaw na ang humatak ng matinding negatibong reaksyon ay ang malakas na upak ni Lanuza sa isang ilusyong mahalaga sa sistemang pang-edukasyon sa bansa  ang ilusyong katumbas ng mataas na grado ang pagiging matalino. Mahalagang masuri ang mga kaugnay ng naturang ilusyon  ang kulturang nagbibigay-halaga sa talino sa sistemang pang-edukasyon at sa mga nakapagtapos ng pag-aaral at, mas mahalaga, sa sistemang pang-ekonomiya na mahigpit na nag-uugnay ng taas ng grado at napag-aralan sa taas ng posibleng ranggo sa trabaho at kita. Dahil itinuturing na Numero Uno sa bansa at “world-class” ang UP at pandaigdig ang mga pangarap at pamumuhunan ng maraming estudyante ng UP pagdating sa trabaho, mas malaki ang halagang nakataya, kumbaga, sa pagtatanggol sa isang sentral na ilusyon maging ng edukasyong UP.

Maaaring dalhin ang kritika ni Lanuza sa sistema ng paggagrado sa “pagpapahusay” sa sistemang pang-edukasyon ngayon. Pero bahagi rin ito ng pagkwestyon sa labis-labis na pagpapahalagang ibinibigay sa “katalinuhan” sa edukasyon sa naturang sistema. Bahagi ang pagpapahalagang ito ng isang sistemang pang-ekonomiya na nakikinabang sa ilusyong para umangat sa buhay ay kailangan ng mataas na sweldo at magandang trabahong pampropesyunal. Hindi naibibigay ng sistemang ito ang batayang pangangailangan ng lahat para mapaunlad ang iba’t ibang talino ng tao  mula pagsulat ng tula at pagkanta hanggang isports at pagkakarpintero, at marami pang iba. Hindi ito sistema kung saan “ang malayang pag-unlad ng isa ay batayan ng malayang pag-unlad ng lahat,” kasama ang malayang pag-unlad ng lahat ng kakayahan ng bawat isa.

27 Hunyo 2015

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/amazing-grade/feed/ 0
Infographic | Military attacks on Lumad community schools in Mindanao http://pinoyweekly.org/new/2015/06/infographic-military-attacks-on-lumad-community-schools-in-mindanao/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/infographic-military-attacks-on-lumad-community-schools-in-mindanao/#comments Thu, 25 Jun 2015 14:20:38 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35231 Here is an alarming statistic: About 3,000 Lumad children have been denied of their right to education because of the Aquino administration’s counter-insurgency military offensives in Mindanao. And in the center of it all–along with the various units of the Armed Forces of the Philippines, of course–is the Department of Education itself, with its Davao del Norte division leading the shut down of Lumad community schools. And although DepED Region XI has reportedly backed down on its proposals to shut down the schools, it has so far refused to release these institutions’ permits.

Here are the other alarming facts and figures on the extent of military attacks on Lumad community schools in Mindanao. The infographic was prepared by the Save Our Schools Network, which campaigns against militarization of schools across the country.

Click on the infographic to enlarge the image.

Infographic by Save Our Schools Network

Infographic by Save Our Schools Network

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/infographic-military-attacks-on-lumad-community-schools-in-mindanao/feed/ 0
VIDEO | Political Prisoners Speak Up http://pinoyweekly.org/new/2015/06/video-political-prisoners-speak-up/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/video-political-prisoners-speak-up/#comments Tue, 23 Jun 2015 11:55:50 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35225

adelberto silvaNewly detained political prisoners National Democratic Front of the Philippines’ political consultant Adelberto Silva, his wife writer Sharon Cabusao, and driver Isidro de Lima speak on their unlawful arrest and detention.

Andrea Rosal’s husband Diony Borre also speaks for the first time on the untimely death of their newborn child under police custody.

The video was taken at the Criminal Investigation and Detection Group detention center.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/video-political-prisoners-speak-up/feed/ 0
Pakinggan Ninyo Kami, Espiritu Nami’y Nagsasalita http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pakinggan-ninyo-kami-espiritu-namiy-nagsasalita/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pakinggan-ninyo-kami-espiritu-namiy-nagsasalita/#comments Mon, 22 Jun 2015 16:14:19 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35222 pakinggan ninyo kami
espiritu nami’y nagsasalita…
di ng doble-karang mga pangungusap
ng salamangkerong mga pulitiko
o ng ganid sa tubong kapitalistang hunyango
at iba pang kampon ng uring dorobo
silang lumalaklak sa aming pawis at dugo
ngumangasab sa aming bituka’t laman
manapa, mga salita nami’y hitik
sa nakasusukang reyalidad
ng lipunang bulok at dapat paghimagsikan.

pakinggan ninyo kami
at magimbal sana kayo…
nakakadena pa rin
kahabag-habag naming bayan
ginagahasa ng mga amo ninyong dayuhan
at iilang kabalat na naghahari-harian
lagi ninyong inilalampaso sa kalbaryo
ng dalita’t dusa’t inhustisya
lagi ninyong ibinabayubay sa krus
ng dilim at pangamba’t kawalang-pag-asa
lugami naming la tierra pobreza.

pakinggan ninyo kami
espirito nami’y nagsasalita…
kayong mga diyus-diyosang
namumuwalan ang bibig
at bundat ang tiyan
sa yaman at grasyang inyong kinamkam.
pakinggan ninyo kami
kaming “walang bahay, walang lupa, walang-wala”
noon pa ma’y sabi nga ng isang makata
para kaming mga dagang naglulungga
sa ilalim ng mga tulay
gumagapang sa balikat ng mga estero
palikwad-likwad sa sanga-sangang eskinita
sa maalingasaw na bituka’t katawan ng kalunsuran
para rin kaming mga asong nakahimlay
sa mga parke, bangketa’t
gilid-gilid ng mga dalampasigan
nag-aabang ng tira-tirang pagkain
at nagbubungkal ng mga basurahan
para magkalaman lamang kumukulong tiyan.

pakinggan ninyo kami
espirito nami’y nagsasalita…
kaming umaamot ng kalinga’t habag
sa mga bituin sa kalawakan
sa mga alitaptap sa karimlan
at mukha ng buwang malamlam.
nakaluhod kami at nagdarasal
sa mga makina’t grasa’t granahe
ng mapang-aliping pabrika sa kalunsuran
nananambitan kami
sa mabubulas na mga palayan at tubuhan
ng mga asyenda’t bukirin sa kanayunan
at lagi’t laging sumasanib aming pawis at luha
sa hamog ng damuhang nananambitan
dahil yakap-yakap ng kalungkutan
ng habagat man o amihan.
kailan mapapawi ang dilim
sa dibdib ng bayan naming
alipin ng lagim at sagimsim?

pakinggan ninyo kami
espirito nami’y nagsasalita…
mga utak nami’y kumukulo
sumisilakbo ang aming dugo
naghihimagsik ang aming puso
di man lamang maaninag
ng mga mata namin ang pagsuyo
di man lamang namin marinig
mga bulong ng pag-asa
habang araw-araw
kami’y inyong sinasamantala
dignidad namin ay dinudusta
kinabukasan nami’y ibinabartolina
at walang pakundangang ibinibenta.

pakinggan ninyo kami
espirito nami’y nagsasalita…
at magimbal sana kayo
nagdarasal na kami ng sariling rosaryo
kaming mga alipin at binubusabos ninyo
di na litanya ng pagmamakaawa
kundi mga butil na ng pagbabanta
naghahabulang mga salita
sa aming nanginginig na bunganga.
pakinggan ninyo kami
espirito nami’y nagsasalita…
ayaw na naming awitin
kundiman ng pagkabigo
o tulain tagulaylay ng pagsuyo
dadagundong na sa mga bibig namin
mga nota ng magiting na pakikibaka
para sa pinakasisintang la tierra pobreza
at di na mga kuwerdas ng gitara
kakalbitin ng mga daliring
sumawa’t namanhid na sa paghaharana
at sapagkat kami’y namumulat na
at di nahirating humimbing na lamang
sa pusikit na karimlan ng gabi
nanlilisik na kami ngayon
sa mga eksenang mapanlinlang
ng pelikulang lagi’t laging ipinipiring
sa telon ng aming mga matang
matagal nang inulila ng luningning.
magimbal na sana kayo…
sagitsit ng kidlat
tungayaw ng kulog
daluyong ng galit
singasing ng punglo
dudurog sa inyong mukhang
nangapal sa sampal ng pilak at ginto
nagngingitngit na’t nagwawala
gatilyo ng paglaya!

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pakinggan-ninyo-kami-espiritu-namiy-nagsasalita/feed/ 0
Int’l People’s Tribunal to be convened July in US, will hear cases vs Aquino, Obama http://pinoyweekly.org/new/2015/06/intl-peoples-tribunal-to-be-convened-july-in-dc-will-hear-cases-vs-aquino-obama/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/intl-peoples-tribunal-to-be-convened-july-in-dc-will-hear-cases-vs-aquino-obama/#comments Sat, 20 Jun 2015 00:44:31 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35210 Complainants called on presidential candidates in 2016 to stand for justice by heeding the decisions to be forwarded by the IPT. <b>Darius Galang</b>

Complainants called on presidential candidates in 2016 to stand for justice by heeding the decisions to be forwarded by the IPT. Darius Galang

As the 2016 presidential elections draw near, people’s organizations and individuals ask: “Who will stand for justice?”

The groups ask this as they ready the charges against Philippine Pres. Aquino and U.S. Pres. Barack Obama to be filed before the International People’s Tribunal (IPT), in a press conference held at Coconut House in Quezon City Memorial Circle on June 16.

The complainants, which included Edita Burgos, mother of disappeared activist Jonas Burgos, Nikki Gamara, daughter of political prisoner Renante Gamara, and many others, called on possible presidential candidates to support their quest for justice in the IPT as well as during the campaign period.

“We don’t need promises,” said Karapatan Secretary-General Christina Palabay. “Will the candidates respect, support and uphold the IPT set to try multiple criminal charges agains t the Aquino government? If the verdict comes out, will they deliver on its resolution once they assume office.”

Karapatan and the IPT complainants called on the prospective candidates to heed global calls for justice like that of a possible IPT verdict.

The complainants said they had no choice but to seek support of the international community after the Aquino administration continued to stonewall efforts to achieve justice within the Philippine justice system.

The IPT is an international body convened by prominent legal experts and human rights advocates to hear and decide on cases of human rights abuses by the Aquino regime, with the active support of the US administration. As a citizen-convened tribunal, its decisions will be judicially non-binding, but will provide moral suasion for the international community to put pressure on the erring regimes.

The human rights group Karapatan led in preparing the documents for the cases against the Aquino and Obama administrations.

The charges are gross violations of civil and political rights, gross violations of economic, social and cultural rights, and gross violations of right to national self-determination.

Prominent human rights cases to be filed before IPT include the killing of Fr. Pops Tentorio, Willem Geertman, Leonard Co and many others; the militarization and forced evacuation of communities in Southern Mindanao; the killing of civilians and hors d’combat in Lacub, Abra; the imprisonment and persecution of political dissidents; the various cases of violent demolition of urban poor communities in Metro Manila; and even the massive corruption of public funds like the Disbursement Acceleration Program.

Karapatan said that in all of these cases, Philippine state security forces are culprit and the Aquino administration has been blocking efforts for justice.

“The IPT is an opinion tribunal which we could call a ‘court of the people.’ This is an exercise of direct action by the people, ” said lawyer Edre Olalia, National Union of Peoples’ Lawyers secretary general and one of the clerks of court in the IPT.

The tribunal will be held on July 16 to 18 in Washington DC, USA. Senator Lee Rhiannon of the Australian Parlaiment will preside before the Tribunal.

International jurors will include Azaded Shahshahani of the National Lawyers Guild, UN Human Rights Council advisor Camilo Pérez-Bustillo, International Affairs Advisoty Committee to the UN Rev. Dr. Molelfe Tsele, and Economic Justice Executive Director Rev. Malcolm Damon.

Former US Attorney General Ramsey Clark will spearhead the prosecution, while Olalia will facilitate the collecting and forwarding of the charges.

Olalia pointed out that the tribunal will be fair to the complainants as well as the accused.

“They will just listen, evaluate, and come up with a verdict on their own. Of course, the complainants will assert that there are violations. The defendant will assert that they are not liable. It is up to the tribunal to decide on that,” he elaborated.

Olalia said that as a clerk of court, he himself cannot make any judgment as to how the tribunal must proceed with prosecuting the cases against the defendants.

“I cannot preempt the verdict of the tribunal. I can facilitate, and I can give the necessary assistance to the complainants,” he added.

Olalia also said the indictment should already be ready to be submitted to the respondents.

“Ideally, this should be today,” he said, as one month must be alloted for the respondents to receive the complaints. “There are still some procedural matters that needs (to be addressed), but at the latest, I think 15 days is enough. Typically even in the normal legal system, 15 days is the normal.”

The Aquino administration, he said, will receive summons for the hearings, and it it up to them to participate or not in the IPT processes.

As for the Obama government, Olalia said that it will be informed of the IPT hearings, through the US embassy in Manila or the US State Department in Washington DC.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/intl-peoples-tribunal-to-be-convened-july-in-dc-will-hear-cases-vs-aquino-obama/feed/ 0
Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival is now accepting entries http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pandayang-lino-brocka-political-film-and-new-media-festival-is-now-accepting-entries/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pandayang-lino-brocka-political-film-and-new-media-festival-is-now-accepting-entries/#comments Mon, 15 Jun 2015 18:00:21 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35206 Poster calling for entries for the 7th Pandayang Lino Brocka.

Poster calling for entries for the 7th Pandayang Lino Brocka.

The Pandayang Lino Brocka is a yearly exhibition of audio-visual works gathered from independent filmmakers across the country. As a tribute to internationally acclaimed filmmaker Lino Brocka – who depicted the plight of the oppressed in his films Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Maynila sa mga Kuko ng Liwanag, Insiang, Bayan Ko, Kapit sa Patalim, Orapronobis, and many others – the festival is a gathering that aims to prompt the critical and progressive consciousness of its audience.

This year’s Pandayang Lino Brocka seeks films on ‘liberation’ that will arouse the people into discourse that will serve as a weapon to arm them in action.

Liberation, through the camera’s lens, can be shot in different frames. Liberation is the successful strike waged by a labor union demanding higher pay and work benefits. Liberation is the cultivation of land by peasants in the face of the landlord’s schemes to buy off the hacienda to big businesses. Liberation is the bravery of an OFW mother who had come so close to an unwarranted death, but still chose to be steadfast in proving her innocence. Liberation is the muted voice that found its place in countless other voices struggling to shout out one word that has been made alien by those who silenced them. That word is freedom.

Lino Brocka was a visionary of freedom. He did not only dream of a Philippines liberated from the claws of the oppressors, but he sought it through his political films. To continue the path trailblazed by the filmmaker, Tudla Productions Inc., an alternative, non-profit group of filmmakers, students and cultural workers, has taken up the reins of organizing the event since 2009.

Since its inception, the festival has spearheaded political film production and distribution in the country, following Brocka’s belief that films and politics cannot be dissociated. The festival is a manifestation of Brocka’s challenge to make films that will “hurt, films that will disturb, films that will not make you rest”.

Tudla Productions, Inc. will launch The 7th Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival on August 27, 2015.

The festival does not end after a one-time screening in the University of the Philippines. Following its, the screened works will also be brought to universities, workplaces, urban poor and peasant communities.

As a festival of the arts, the Pandayang Lino Brocka does not aim to be merely a display of works. It strives to become a vehicle for socio-cultural reflection and an ideological weapon to liberate the minds of the people.

Interested filmmakers may submit their works until July 30, 2015 via e-mail or via courier.

Attached are the downloadable entry form and submission guidelines:

ENTRY FORM: http://bitly.com/1LWrsog 

GUIDELINES: http://bit.ly/1FkKXC9

The following are our official contact numbers should there be additional questions.

+639178606353

+639281226586

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pandayang-lino-brocka-political-film-and-new-media-festival-is-now-accepting-entries/feed/ 0
‘Pinas, dapat umasa sa sariling lakas para labanan panghihimasok ng China, US’ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pinas-dapat-umasa-sa-sariling-lakas-para-labanan-panghihimasok-ng-china-us/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pinas-dapat-umasa-sa-sariling-lakas-para-labanan-panghihimasok-ng-china-us/#comments Sun, 14 Jun 2015 16:02:02 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35194 Sabay-sabay na itinaas ng  mahigit 1,000 katao ang karatulang "Hands off PH" sa harap ng konsulado ng China nitong Hunyo 12 bilang protesta sa panghihimasok ng naturang bansa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. <b>Boy Bagwis</b>

Sabay-sabay na itinaas ng mahigit 1,000 katao ang karatulang “Hands off PH” sa harap ng konsulado ng China nitong Hunyo 12 bilang protesta sa panghihimasok ng naturang bansa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Boy Bagwis

Mismong kasaysayan ng Pilipinas ang nagturo sa mga mamamayan na hindi makakamit ang kalayaang ginugunita tuwing Hunyo 12 na hindi lumalaban.

Ito ang mensahe ng mga lumahok sa pagkilos ng Pilipinong Nagkakaisa para sa Soberanya (P1nas) sa harapan ng konsulado ng China at embahada ng Estados Unidos (US). Pinrotesta ng bagong-tatag na alyansa ang p

anghihimasok ng China sa Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gayundin ang matagal nang pangingibabaw sa pulitika at ekonomiya ng US.

 

“Ilang dekada na ba tayong umaasa na tutulungan tayo ng mga dayuhang kapangyarihan? Ilang dekada tayo nagkaroon ng base militar? Ilang taon tayong nagkaroon ng VFA (Visiting Forces Agreement)? Asa tayo nang asa, anong napala natin? Wala tayong napala. Sa katunayan, lalo tayong naging mahina. Lalo tayong nawalan ng kakayanan na tumindig sa ating sariling paa. Lalo tayong nawalan ng kakayahan na depensahan ang sarili nating soberanya,” ayon kay Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), organisasyong nanguna sa pagtatag sa P1nas.

Dagdag ni Reyes, ipinaubaya ni Pangulong Aquino ang soberanya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ipinaubaya ito sa mga pinaglumaang gamit ng mga Amerikano at Hapon. Wala umanong interes ang gobyerno na palakasin ang sariling ekonomiya at palakasin ang kapasidad na ipagtanggol ang ating bansa.

“Umasa tayo sa ating sariling lakas. Umasa tayo sa mga mamamayang Pilipino. Magtiwala tayo sa mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino hindi natatakot. Ang mamamayang Pilipino, titindig para lumaban,” dagdag ni Reyes.

Nagsimulang muling uminit ang tensiyon sa West Philippine Sea nang magtayo ng istruktura ang China sa ilang maliliit na isla sa nasabing karagatan–isang tahasang pang-aagaw ng teritoryo ng bansa. Pero ang nasabing tensiyon ang ginagamit umano ngayon ng gobyerno ng Amerika para gawing lehitimo ang pagpasok ng mga kagamitang pandigma sa bansa at pagtatayo muli ng mga base para sa sarili nitong interes sa rehiyon.

Dating senador Rene Saguisag, kasama si dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo. <b>Darius Galang</b>

Dating senador Rene Saguisag, kasama si dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo. Darius Galang

Dalawang higanteng imperyo

Sa pagrehistro ng P1nas sa dalawang embahada, malinaw sa kanila na wala umano sa dalawang higanteng imperyo ang ikabubuti ng sitwasyon ng Pilipinas.

Para kay dating senador Rene Saguisag, isa sa tinaguriang “Magnificent 12″ na senador na nagpalayas sa base militar ng Amerika sa bansa noong 1991 at convenor ng P1nas, kailangan umano ang independiyenteng polisiyang panlabas para harapin ang sigalot sa West Philippine Sea.

“Pabayaan tayo ng China, pabayaan tayo ng Kano, pabayaan tayo ng Hapon, Ruso, o Australiyano, para tayo, can spread our own wings and decide in light of our best national interest,” ayon kay Saguisag sa panayam ng Pinoy Weekly.

Ayon kay Saguisag, dismayado sila sa ginagawang hakbang ng administrasyong Aquino sa umasa lamang sa Amerika para resolbahin ang sigalot sa West Philippine Sea kaya sila nagpoprotesta sa lansangan.

Para naman kay Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, walang istorikal at legal na batayan ang sinasabi ng China na nine-dash line para angkinin ang teritoryo ng Pilipinas.

China is laying claim to an entire sea. This is absurd. No country in the world shall be allowed occupational rights to an entire sea. Under international law, a sea is the heritage of all countries. It is for the commons,” ayon kay Colmenares.

Hindi lamang isyu umano ito ng mga Pilipino kundi isyu ng buong mundo dahil walang sinumang bansa na dapat magmay-ari ng isang buong dagat.

While we assert that there must be peaceful resolution of this dispute, we will not allow ourselves to be cowed into submission. Huwag nating lubayan ang pagtindig natin sa ating teritoryo, ang pagsampa ng arbitration case sa international community, at pagbuo ng kilusan ng mamamayang Pilipino para kumalap ng suporta sa buong daigdig,” ayon kay Colmenares.

Tama umano ang posisyon na paglapit sa international community at dumulog para sa kanilang suporta kesa mahulog sa bitag ng Amerika.

Both China and the US have no concerned at all for the interest of Filipino people. The US is merely asking, one thing, to have its freedom of navigation in the seas in defense of its economic and military interest,” ayon kay Colmenares.

Pinapakita umano ang pagka-ipokrito ng tindig ng gobyerno ng Pilipinas sa pagposturang handang ipagtanggol ang bansa laban sa China habang nagbubukas naman ng pintuan ng Pilipinas para okupahin ng militar ng US ang mga lupain ng Pilipinas, ayon kay Joms Salvador, pangkalahatang kalihim ng Gabriela.

Bahagi umano ito ng estratehikong pihit sa Asya-Pasipiko ng US sa Pilipinas, sa panahong tinatawag nitong “Pacific Century”.

Ayon sa Ibon Foundation, institusyon ng pananaliksik, isang mahalagang pang-ekonomikong rehiyon ang Asya-Pasipiko. Narito ang tatlo sa pinakamalalaking ekonomiya sa daigdig at tatlo sa pinakamalaking populasyon sa daigdig. Isang-katlo (1/3) ng bulk cargo ng daigdig at dalawang-katlo (2/3) ng oil shipments ang nagdaraan sa rehiyon na mayroong siyam sa 10 pinakamalalaking pantalan–mas higit ito sa kalakalan na nagdaraan sa Atlantic.

Inaasahan ang Asya-Pasipiko na makakuha ng 40-50 porsiyento ng pandaigdigang paglago hanggang 2030. May signipikanteng puhunan ang US dito at ito ang pinakamalaling foreign investor na may $651.3 Bilyon noong 2012, ayon sa Ibon.

Ito umano ang ohetibong kondisyon kung bakit nasa atensiyon ito ng US. Sinabi na ng Pentagon pipihit patungo sa rehiyon ang 60 porsiyento ng overseas military navy at air-force nito sa 2020.

“Magkaiba man ang pamamaraan para agawan tayo ng teritoryo at lapastanganin ang ating soberanya, pareho ang kanilang layunin – gusto nilang tiyakin na sila ay nakakapanatili ng kanilang kapangyarihan kapalit ng pagtalampalasan sa soberanya at pambansang teritoryal na integridad ng ating bayang Pilipinas,” ayon kay Salvador.

Kung hindi kaya ng gobyerno ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo at soberanya nito laban sa dalawang higanteng bansang patuloy na yumuyurak sa Pilipinas, ipagpapatuloy ng mga mamamayang Pilipino ang laban – at hindi ito mabibigo.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/pinas-dapat-umasa-sa-sariling-lakas-para-labanan-panghihimasok-ng-china-us/feed/ 1
Di Na Kita Dadalawing Muli http://pinoyweekly.org/new/2015/06/di-na-kita-dadalawing-muli-2/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/di-na-kita-dadalawing-muli-2/#comments Sun, 14 Jun 2015 09:31:35 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35197 Hindi namin naging ugali, at sinisikap naming iwasan, noon at hanggang ngayon, na dalawin ang sinumang may sakit na malapit na kasama’t kaibigan lalo na’t nakaratay sa ospital. Ayaw naming makita silang labis na pinahihirapan ng karamdaman. Nais naming manatili sa aming alaala ang dati nilang malusog na kabuuan, masiglang nakikipag-usap, bigay-todong humahalakhak, at walang patumanggang nagtutungayaw o nagmumura. Kung dalawin man namin sila, dahil hindi na maiwasan, iyon ay minsan na minsan lamang.

Kaugnay nito, muli naming ipinapaskel ang hamak naming piyesa bilang alay sa kanilang makukulay na mga alaala.

DI NA KITA DADALAWING MULI

di na kita dadalawing muli sa iyong huling mga sandali
ng magiting na paghihimagsik sa daigdig ng dalamhati
alam kong mamaya o bukas
o isang araw ngayong maulang buwan ng hunyo
bigla mong lilisanin niyakap na larangan
ng madugong pakikilaban sa uring naghahari-harian.
di na kita dadalawing muli
kahit nais ko pang masilayan
titig na inuusbungan ng sagradong mga lunggati
matang dalawang esmeraldang
nagniningning sa makabayang mithi
at kibot ng labing laging isinisigaw himagsik ng lahi.

di na kita dadalawing muli
ngayong hininga mo’y hinihigop ng humahalik na amihan
sa humpak na mukhang pinatigas ng di isinukong paninindigan
para sa laya’t ligaya ng bayan
at ng masang pinag-ukulan ng buhay
sa maraming gabi ng paglalamay.
alam kong di mo iluluha ang kamatayan
manapa’y labis mong ikararangal
na pawis at dugo ng iyong katawan
lubusang naidilig sa nanilaw na damuhan
ng lupaing binaog-tinigang
ng mga kampon ng kadiliman
ng mga taliba ng kasakiman
ng mga sugapa sa kapangyarihan
ng uring diyus-diyosan sa lipunan.
aawitin pa ngang lagi ng habagat man o amihan
lirika’t melodiya ng magiting na buhay
upang la tierra pobreza’y ganap magbanyuhay.

di na kita muling dadalawin
ngayong alitaptap ni ayaw kumindat sa pananagimpan
ngayong balumbon ng ulap
yakap-yakap dibdib ng karimlan.
sapat nang makaniig kita
sa naglilingkisang mga alaala
sa pulang bulaklak ng mga gumamela
sa nagsalabat na mga cadena de amor
sa mga burol at dalisdis ng pag-asa
sa lumuluhang amarillo’t makahiya
sa masukal na kugon at damong ligaw
sa sabana ng pagsinta.
katawan mo ma’y ganap nang humimlay
sa naghihintay na ulilang hukay
kahit walang panandang krus
ni matingkad na pangalan
at mga titik ng kagitingan…
magtatagpo pa rin ang ating mga titig
magsasanib pa rin ang ating mga ugat
sa bawat puso ng mga sawimpalad
sa bawat luha’t hikbi ng mga alipin
sa bukid at lungsod ng pighati
at aawitin ng madagundong nating tinig
lirika ng mahalimuyak na paglaya
ng ibinartolinang la tierra pobreza
sa kuta ng mga panginoon ng dusa!


(My English version)

NO MORE WILL I PAY YOU A VISIT

no more will i pay you a visit
on your last moments of heroic struggle
against the world of grief.
i know now or tomorrow
or on a day in this rainy month of june
you’ll suddenly leave the defiant bloody struggle
you’ve embraced against the exploitative ruling class.
no more will i pay you a visit
though i still wish to see
your stares full of sacred aspirations
those two emerald eyes
glittering with flaming undying love of country
those lips always expressing
the rebellious sentiments of an oppressed race.

no more will i pay you a visit
now that your breath is being sucked up
by the tender wind kissing your haggard face
a face full of determination to carry-on the struggle
for the freedom and glory
of the masses and beloved land
which you so fervently desired
during so many nights of vigil.
for sure, i know, you’ll not shed a tear
on your impending death
but you’ll consider it your great honor
that you’ve poured your sweat and blood
on the yellowish grass
and the land made barren by the forces of darkness
of abusive power and injustices.
i know the tender or whirling wind
will always be humming
the lyrics and melodies of your legendary life
so gladly dedicated to your beloved land.

no more will i pay you a visit
now that the fireflies are gone
now that the rolling clouds
are embracing the breast of darkness.
enough for me to be with you
in our intertwining memories
enough for me to be with you
in crimson gumamela flowers
in crawling cadena de amor vines
on hills and mountain slopes of hope
and in crying amarillos
jumbled cogon and wild grass
along the savannah of love.
though your body will soon be buried
in a waiting lonely grave
unmarked even by a wooden cross
nameless and no epitaph on gravestone…
our eyes would still meet
our blood would still mix
our veins would still be conjoined
in every heart of the dispossessed
in every tear and sob of the enslaved
whether in fields or cities of grief.
our rumbling voices would still sing
the fragrant lyrics of freedom
for our incarcerated and suffering la tierra pobreza!

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/di-na-kita-dadalawing-muli-2/feed/ 0
Luha ang Tanging Nakamit http://pinoyweekly.org/new/2015/06/luha-ang-tanging-nakamit/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/luha-ang-tanging-nakamit/#comments Fri, 12 Jun 2015 10:49:11 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35191 Syempre, lehitimong karapatan ng mga mang-aawit at personalidad sa social media na sina Jim Paredes at Leah Navarro na maglunsad ng rali laban sa pagtakbong pangulo sa eleksyong 2016 ni Bise-Presidente Jejomar Binay. Hindi ako maka-Binay, pero maraming magandang tanong ang maiisip kaugnay ng raling #StopBinay na pinamunuan nila noong Hunyo a-10 sa Makati City.

Una, bakit ang panawagan ay huwag tumakbo si Binay o pigilan si Binay na tumakbo? Alam naman nating lahat na napakaraming kasong hinukay at binuhay ng mga alyado ni Pang. Noynoy Aquino laban sa kanya. Bakit hindi “Ikulong!” ang panawagan? Dahil ba hindi ito magagawa o gagawin ng matataas na opisyal sa gobyerno? Kung ganoon, anong sinasabi nito tungkol sa paghahari umano ng “Daang Matuwid” na tiyak na pinapaniwalaan nina Paredes at Navarro? Kung totoong matuwid ang daan, kailangan pa bang magrali laban sa kurakot?

Ikalawa, malinaw na motibasyon ng protesta ang takot sa mismong pagtakbong pangulo ni Binay  ibang bagay pa kung mananalo siya. Tiyak na layunin nitong magdagdag sa paninira kay Binay para mabawasan ang mga tagasuporta at botante niya. Sa madaling sabi, kakambal ng protesta ang palagay na malakas pa rin si Binay  sa kabila ng kaliwat kanang paninira sa kanya ng mga alyado ni Aquino. Mulat kaya ang mga organisador sa ganitong implikasyon? O naunahan na sila ng galit at grabeng pagmaliit sa pagsusuri ng botanteng Pinoy?

Ikatlo, bakit hindi na lang rali ng pagsuporta sa kandidatura ni Interior and Local Government Sec. Mar Roxas? Malamang, gustong palabasin nina Paredes at Navarro na nilahukan ang protesta ng mga sumusuporta sa ibang presidentiable, pero sinong maloloko nila? Sa puntong ito, ang tanong ay: Bakit sila naduwag na ilabas ang kanilang totoong panawagan? Baka makasuhan ng maagang pangangampanya? Ayaw pa naman nila iyan, silang nagpapanggap na kontra sa tradisyunal na pulitika. At dahil protesta itong dikit sa pulitiko, ang tanong: magkano?

Ikaapat, rali talaga laban sa kandidatura ni Binay? Hindi ba makakahintay ng kampanya sa eleksyon iyan? Wala bang mas kagyat na isyung dapat ralihan? Naganap ang protesta habang iniraratsada ng Kongreso ang paggahasa sa Konstitusyong 1987 at pagpayag sa 100 porsyentong pag-aari ng mga dayuhan sa mga lupa at negosyo. Habang inaangkin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Habang naghahanap ng katarungan ang mga manggagawa ng nasunog na pabrika ng Kentex. Habang ibabalik sa pagkapulis ang command ng Mamasapano na si Alan Purisima.

Ikalima, 1,000 katao talaga? Batay sa mga larawan at kuha sa telebisyon, parang hindi naman. Wala bang pulis para magbigay ng mas maliit na bilang? Bakit kaya wala? Nagrali rin ba ang mga trolls at fake accounts na pinakilos nila sa kampanya nilang online na #ingrata laban kay Celia Veloso, nanay ni Mary Jane Veloso? Eh iyung mga kasabwat nila sa Philippine Daily Inquirer sa pagpopopularisa ng hashtag? Ang lakas ng loob nilang mangwestyon ng bilang ng mga rali ng ibang grupo, noong sila na ang nag-organisa, bakit parang malaking palpak?

Sa dulo, narinig ang sigaw ng protestang pinamunuan nina Paredes at Navarro: sigaw ng desperasyon  ng pulitikong tulo-laway sa pagkapangulo pero malabong manalo. At ng mga mang-aawit na dating kumikita mula sa talento, kumita mula sa pagsipsip kay Aquino, pero nangangamba ngayong mawalan ng sweldo.

12 Hunyo 2015

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/luha-ang-tanging-nakamit/feed/ 0
Panawagan sa kabataan sa Araw ng Kalayaan http://pinoyweekly.org/new/2015/06/panawagan-sa-kabataan-sa-araw-ng-kalayaan/ http://pinoyweekly.org/new/2015/06/panawagan-sa-kabataan-sa-araw-ng-kalayaan/#comments Thu, 11 Jun 2015 18:30:45 +0000 http://pinoyweekly.org/new/?p=35187 Kalakhan sa atin, wala pang muwang o hindi pa buhay noong panahon ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Hindi na natin nadatnan ang mga sundalong Amerikano na nakahimpil sa Clark Air Base at Subic Bay Naval Complex. Hindi na natin masaksihan kung paano malagay sa panganib ang ating bansa sa mga giyerang agresyon ng Estados Unidos sa Vietnam at Korea. Napabalita pang may itinatagong armas nukleyar ang Amerika sa ating bansa noon.

Ngunit naabutan natin ang Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) para papasaukin ang mga pwersang Amerikano at muling magbase sa bansa ang kanilang militar. Naabutan natin ang panghihimasok ng mga Tsino sa Kapuluan ng Kalayaan (Spratly Islands) at Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal). Naabutan natin kung paano mag-iringan ang Amerika at Tsina para kontrolin ang South China Sea o West Philippine Sea at pagpasok ng kanilang mga malalaking barkong pandigma sa ating karagatan.

Tahasan din ang ipinapakitang pananakop ng Tsina sa mga isla ng Kalayaan sa pagtatayo nila ng mga pasilidad sa mga isla. Hindi na rin makapangisda ang mga Pilipinong mamamalakaya sa ating karagatan dahil sa pananakot ng mga Tsino.

At huwag kalilimutan ang pagkasira ng ating pambansang yaman sa Tubbataha sa Palawan noong 2013 dahil sa pagsadsad ng USS Guardian na puminsala sa halos 4,000 kilometro kuwadrado ng bahura. Nariyan rin ang pagtatapon ng nakalalasong kemikal sa ating mga dagat at paglabag sa karapatan ng mamamayan tuwing isinasagawa ang taunang Balikatan military exercises.

Sa oras na nalalagay sa panganib ang ating pambansang kasarinlan dahil sa pagpasok ng mga dayuhan, tungkulin natin bilang mamamayan ang tumindig at ipagtanggol ang bayan mula sa pananakop at pagyurak sa ating kalayaan at soberanya.

Pinalayas ng sama-samang pagkilos ng mamamayan noong maagang bahagi ng dekada ’90 ang pananatili ng mga base militar ng Amerika sa ating bansa at patuloy nating tinututulan ang VFA at EDCA. Hindi tayo papayag na gawing himpilan ng kanilang armas at pwersa upang maglunsad ng digmaan sa Asya-Pasipiko. Hindi rin tayo papagitla sa ginagawang agresyon ng Tsina sa ating teritoryo. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at di kailanman para sa sinumang dayuhan.

Tinatawag muli ng panahon ang kabataan at mamamayang may pagmamahal at malasakit sa Inang Bayan. Ipagtanggol ang kanyang yaman at kalikasan, ang kanyang kalayaan at kasarinlan mula sa dayuhang pandarambong at pagkawasak.

Mahalaga ang papel ng kabataan sa ating panawagan at paglaban. Hindi naging hadlang ang murang edad sa pambansang pagpapalaya tulad ng ating mga bayaning sina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto na pawang nasa kanilang mga kabataan nang maglunsad ng rebolusyon laban sa mga Espanyol.

Kaya’t marapat tayong sumama at kumilos ngayong ika-12 ng Hunyo sa mga embahada ng Tsina sa Makati at Estados Unidos sa Maynila. Ipakita ang ating pagkakaisa sa paglaban sa mapanghimasok na mga dayuhan at igiit ang ating kasarilan.

Tumindig sa darating na Araw ng Kalayaan. Sumama sa malawak na hanay ng mga Pilipinong lipos ng diwang makabayan at igiit ang pambansang soberanya at integridad na teritoryal. Walang ibang magtatanggol sa ating bayan kundi ang kanyang mga mamamayan.

]]>
http://pinoyweekly.org/new/2015/06/panawagan-sa-kabataan-sa-araw-ng-kalayaan/feed/ 0