Kalusugan, kabuhayan, karapatan

Mga mamamayang naggigiit sa harap ng ‘lockdown’ ng rehimeng Duterte sa panahon ng pandemyang Covid-19.