Avatar

Dr. Reginald Pamugas

Bukas na isipan sa kalusugan

Kailangan nating lawakan ang ating isipan. Maliban sa pag-alam at pag-intindi, kailangan din nating tanggapin ang ating mga pinagdaanan o karanasan at mag-isip at magplano kung paano magamot ang sarili.