Ang Pandaigdigang Krisis Pampinansya at ang mga Implikasyon nito sa mga Manggagawa ng Daigdig

April 20, 2009

Paul L. Quintos Ecumenical Institute for Labor Education and Research Papel na inihanda para sa Ikatlong Pandaigdigang Asembliya ng International League of Peoples’ Struggle, Study Commission No. 5 19 Hunyo 2008 Pinakamatinding Krisis Simula noong Great Depression “Pumasok ang ekonomiya ng daigdig sa bago at mapanganib na teritoryo,” bungad ng pinakahuling World Economic Outlook na […]