Kalbaryo ng maralita, muling pagkabuhay ng maralita

April 8, 2009

“Bagong Hesus” ang mga maralitang lungsod: pasan-pasan ang bigat ng krisis; tinutugis ng mababangis na mapagsamantala; pinaghuhugasan ng kamay ng makapangyarihan; at ipinapako sa krus ng karalitaan. Pero handa na sila sa muling pagkabuhay.

Sanhi’t lunas sa katiwalian

January 1, 2009

Hitik na sa kultura ng korupsiyon ang bansa. Mula sa pinakamababang empleyado ng gobyerno hanggang sa pinaka-itaas, matatagpuan ito. Kaya naman kadalasa’y tinatanggap na “normal” na lamang ito. Pero hindi pa huli ang lahat.

Kober ng Time Magazine na lumabas sa Asya, 25 Enero 2007

Paano Babasahin ng Time ang NPA?

March 27, 2007

Walang iniwan sa isang magilas na kuwentong tigib ng pakikipagsapalaran. Kuntodo detalye pa ng kasal ng magkarelasyong rebelde at ng kamangha-manghang buhay-mag-asawa ng isa pang pares ng rebelde. Ang artikulong ukol sa NPA (New People’s Army) ay makatawag-pansin, palibhasa’y cover story ng magasing internasyunal na Time. May ibig ba itong sabihin? Noong unang bahagi ng […]