Ruta ni Ka Roda*

February 16, 2009

Malayo pero makulay at makabuluhan ang naging biyahe ni Medardo Roda sa landas ng makabuluhang pambansang pagbabago.

Tala ng tanggalan

February 2, 2009

Sa Calabarzon, sa Gitnang Luzon, sa Cebu, sa iba pang lugar sa bansa — dumaraing ngayon ang manggagawang Pilipino.