Fight disinformation

Labanan ang Disimpormasyon

June 20, 2022

Hindi bago ang disimpormasyon. Ngunit mas mabilis na itong kumakalat dahil sa social media, na ginagamit nang pangunahing pinagkukuhanan ng balita at impormasyon. Kaya kailangang maging handa upang matugunan ang mga atake at mga epekto ng disimpormasyon.

Karahasan sa halalan

May 16, 2022

Kahit maraming hindi nakaboto dahil sa patayan, barilan, bombahan  at iba pang kaguluhan, mapayapa naman daw ang eleksiyong 2022 ayon sa mga nangasiwa ng seguridad nito. Pero ang karahasan laban sa oposisyon at mga makabayang kandidato, sinimulan na ng gobyerno bago pa ang kampanyahan.

Inonse sa pakete

March 9, 2022

Sa likod ng sikat na online shopping platforms at halos instant na pamimili, kaliwa’t kanan ang kuwento ng mga manggagawa na katiting lang sinasahod.

Ekonomiya umunlad?

February 24, 2022

Umunlad daw ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2021, pero dumagdag ang Pilipinong nawalan ng trabaho noong Disyembre 2021 at ang 50 pinakamayaman sa bansa, lalo pang yumaman.