Tatay Elmer

August 14, 2020

He is used to hard work, but he also understands how social injustice and inequalities make it impossible even for those who work hard to improve their own lives.

Kampeon sa abuso

July 7, 2019

Sa panahon ng napakong pangako ng rehimeng Duterte sa mga manggagawa, naglakas loob ang mga manggagawa ng Pepmaco na gumagawa ng mga sabong panlaba, toothpaste at shampoo na magwelga para ipagtanggol ang karapatan nila.