Pag-agapay sa mga migrante

March 17, 2022

Napakalaki ng ambag ng mga Overseas Filipino Workers lalo na sa ekonomiya ng bansa. Ngunit patuloy ang kanilang pagdurusa, at sa haba ng panahon, hindi natutugunan ang kanilang kagalingan at mga karapatan.