Ang pagharang sa website ng Pinoy Weekly at kalayaang magpahayag

Ang pagharang sa website ng Pinoy Weekly at kalayaang magpahayag

July 10, 2022

Ilang araw bago magpalit ng administrasyon, nasaksihan natin ang pagpapaharang ng outgoing National Security Adviser na si Hermogenes Esperon Jr. sa 28 na websites. Kabilang dito ang website ng Pinoy Weekly, iba pang alternatibong news outlets, at mga progresibong grupo. Ayon sa naging utos ni Esperon, kailangang harangin ang access sa mga nabanggit dahil sa pagsuporta at kaugnayan sa mga terorista.