Editorial cartoon ni Kendrik Bautista

Sa Pinoy, di kay PNoy

July 24, 2011

Patatawarin na sana natin ang pag-hijack niya sa pangalang “Pinoy” – kung naging tapat lang siya sa pagtupad sa interes ng mga mamamayang gusto niyang kapangalan. Pero hindi.

Katotohanang di mapasusubalian

April 29, 2011

Sa mga manggagawa at mamamayang naghihirap, hindi na debate pa kung kailangang itaas ba o hindi ang sahod ng mga manggagawa, at kung bakit dapat kontrolin ang presyo ng batayang mga produkto kabilang ang langis.

Hanggang saan ang pag-asa sa kasalukuyang sistema?

February 2, 2011

Sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at gobyernong Aquino, masusubok ang hangganan ng kasalukuyang sistema. Kaya pa ba makamit sa mapayapang paraan ang tunay at makabuluhang pagbabagong panlipunan para sa mayorya? O talagang sa radikal — at marahas — na paraan lamang mawawakasan ang pagsasamantala?

Dating gawi

October 10, 2010

Di pa kumukupas ang mga istiker ng dilaw na ribbon na nakapaskil sa mga sasakya’t pader sa Kamaynilaan. Patuloy pang ipinapalabas sa telebisyon ang mga patalastas hinggil sa “pagbabago” sa ilalim ng bagong rehimen. Uso pa rin sa middle class ang mga damit na may dilaw na ribbon at mapa ng Pilipinas.

Pagpupugay sa aktibismo ng masa

June 21, 2010

Hindi naging biro para sa masang Pilipino ang pinagdaanang kahirapan at panunupil sa loob ng siyam na taon ng isang pangulong sagad at lantaran ang korupsiyon, pandaraya, pasismo, at kasama ng mga kontra-mamamayang mga polisiya ay naglugmok ng bansa sa pinakamatitinding krisis pang-ekonomiya at pampulitika.

Editoryal: Demokrasyang ‘di ganap, pagbabagong ‘di lasap

May 15, 2010

Hindi pa man tapos ang bilangan ng mga boto, pero naglululundagan na sa tuwa at lumalaki na ang ulo ng lahat ng mga “nagtagumpay” sa halalang ito. Una ang Commission on Elections (Comelec) at Smartmatic-TIM, na mahigit isang linggo lamang ang nakaraa’y nagkakandarapang palitan ang lahat ng palpak na compact flash cards at hanggang sa […]