Kuwento ng isang PUI

March 10, 2020

Ganito ang pagharap sa isang emergency crisis tulad ng Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sa ilalim ng isang neoliberal na sistemang pangkalusugan.

A thousand Myles

March 25, 2018

Myles Albasin is one of six youths arrested in Mabinay, Negros Oriental and falsely accused of being armed guerrillas.

Kay Guiller

October 13, 2017

Ilang pakikipagtagpo ng manunulat kay Guiller Cadano, martir ng pakikibakang Pilipino.

‘Okey lang kayo?’

October 24, 2016

Makatuwiran ba ang ginawang dispersal? Sa anong dahilan? Dahil napahinto ng mga raliyista ang mga bumbero na walisin sila? Dahil nakadikit sila sa gate ng embassy? Dahil nadungisan ang pader at seal nito?