Dear Meg | Healing, for revolutionaries

December 21, 2021

You will likely bear the wounds of your past for some time, but you will be alright. The even better news is that our load becomes lighter when we carry it with others, and in the movement there’s plenty of people keen on the idea of collective load-bearing.

Sala sa init, sala sa lamig

December 9, 2021

Kailangang ng mamamayang Pilipino ang kanilang nagkakaisang lakas upang wakasan na ang mga mapanirang gawi na dala ng  pandaigdigang sistema ng kapitalismo.

“Reklamo”

December 4, 2021

Tratuhin mo sanang imbitasyon ang aking “pagrereklamo.” Gawin na nating lingguhan ang huntahan sa nangyayari sa ating bayan.