Mga larawan: Mahabang martsa ng magsasaka, mula Calamba hanggang Baclaran

January 21, 2010

May 32 kilometro mula sa Calamba, Laguna hanggang sa Tunasan, Muntinlupa, ang minartsa ng mga magsasaka na nanggaling sa Mindanao, Visayas, Bikol, at Timog Katagalugan, sa ika-8 na araw ng Pambansang Lakbayan. (Ilang-Ilang Quijano)

May 32 kilometro mula sa Calamba, Laguna hanggang sa Tunasan, Muntinlupa, ang minartsa ng mga magsasaka na nanggaling sa Mindanao, Visayas, Bikol, at Timog Katagalugan, sa ika-8 na araw ng Pambansang Lakbayan. Gabi na nang makarating sila sa Tunasan. (Ilang-Ilang Quijano)

Sa Muntinlupa Sports Complex pansamantalang namahinga ang mga magsasaka noong gabi ng Enero 19. (Ilang-Ilang Quijano)

Sa Muntinlupa Sports Complex pansamantalang namahinga ang mga magsasaka noong gabi ng Enero 19. (Ilang-Ilang Quijano)

Bukang-liwayway kinabukasan nang mag-umpisa muling maghanda ang mga Lakbayani sa pagmartsa. Nagsimula ang Lakbayan noong Enero 12 sa Davao City, at magtatapos sa Enero 22 sa Mendiola Bridge sa Maynila. (King Catoy/May Day Productions)

Bukang-liwayway kinabukasan nang mag-umpisa muling maghanda ang mga Lakbayani sa pagmartsa. Nagsimula ang Lakbayan noong Enero 12 sa Davao City, at magtatapos sa Enero 22 sa Mendiola Bridge sa Maynila. (King Catoy/May Day Productions)

Nag-ehersisyo muna sila, bago maglakbay. (King Catoy/May Day Productions)

Nag-ehersisyo muna sila, bago maglakbay. (King Catoy/May Day Productions)

Ipinapakita ng banner na bitbit ng mga magsasaka ang pambansang saklaw ng Lakbayan. (Ilang-Ilang Quijano)

Ipinapakita ng banner na bitbit ng mga magsasaka ang pambansang saklaw ng Lakbayan. (Ilang-Ilang Quijano)

Inihahanda ng magsasakang ito ang kanyang mga kagamitan. (Ilang-Ilang Quijano)

Inihahanda ng magsasakang ito ang kanyang mga kagamitan. (Ilang-Ilang Quijano)

Pagdaan sa maliliit na eskinita ng Tunasan. (Ilang-Ilang Quijano)

Pagdaan sa maliliit na eskinita ng Tunasan. (Ilang-Ilang Quijano)

Sa National Road papalabas ng Tunasan. (King Catoy/May Day Productions)

Sa National Road papalabas ng Tunasan. (King Catoy/May Day Productions)

Mga residente ng Muntinlupa, pinapanood ang martsa. (Ilang-Ilang Quijano)

Mga residente ng Muntinlupa, pinapanood ang martsa. (Ilang-Ilang Quijano)

Nakayapak na naglakad ang kabataang ito, na sumama sa Lakbayan para iprotesta ang militarisasyon. (Ilang-Ilang Quijano)

Nakayapak na naglakad ang kabataang ito, na sumama sa Lakbayan para iprotesta ang militarisasyon. (Ilang-Ilang Quijano)