Lathalain

Ano’ng mawawala sa suspensiyon ng PNR?

Kahit pansamantala lang ang tigil-operasyon ng Philippine National Railways sa Metro Manila, ilang mga nakasanayan ang tuluyang mabubura sa pagsalang nito sa limang taong rehabilitasyon.

Pagpilay sa unyon ng Nexperia

Patuloy ang pagpilay sa tumitindig sa Nexperia. Noong Setyembre 2023, walong manggagawa ang tinanggal habang 54 naman ang mawawalan din ng hanapbuhay ngayong Abril.

Si Flor Contemplacion sa gunita

Sa pag-alala kay Flor Contemplacion, nababalikan natin ang kasaysayan ng pagdurusa ng mga migrante at ang pakitang-taong tugon ng gobyerno sa mga problema.