OPM sa wikang rehiyonal

August 14, 2023

Kung nakikinig at nagugustuhan natin ang mga kantang K-pop (at iba pang Asyano at Kanluraning mga awit) na hindi natin maintindihan, bakit hindi subukan ang mga kantang relatibong mas malapit at pamilyar sa atin?

Trahedya ni Oppenheimer

August 1, 2023

Trahedya ito, hindi dahil sa anumang aksiyon niya, kundi dahil ginawa niya ang mga ito sa konteksto ng malupit at mapanupil na politika ng post-WW2 Amerika, ng red scare, communist witchhunts at McCarthyism ng huling bahagi ng 1940s at buong 1950-60s.

Pantasya ng nakaraan at kasalukuyan

May 22, 2023

Halaga ng pag-alala ang punto ng “Maria Clara at Ibarra,” ang pagbabalik-tanaw—ang pag-aaral sa nakaraan upang magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa lipunan sa kasalukuyan, at higit sa lahat, kung paano tayo hinuhulma ng kasaysayan.

Leonor will never die poster

Isang oda sa pelikulang Pilipino

May 14, 2023

Sa pagtawid ng manunulat sa mundo ng kanyang mga katha, makikita ang kanyang pagtatangi sa kanyang mga nilikhang tauhan at kung paanong ang mga ito ang nagsilbing kanyang ligaya