Kontra Daya, nakakasa nang magbantay sa halalan

May 12, 2013

titipunin ng Kontradaya at ilalagay sa isang mapa ng kanilang website ang lahat ng mga kaganapan sa halalan bukas. (Darius Galang)

Titipunin ng Kontradaya at ilalagay sa isang mapa ng kanilang website ang lahat ng mga maiuulat na kaganapan sa halalan bukas. (Darius Galang)

“Hindi dahil mabilis, malinis.” Ito ang sabi ni Renato Reyes ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ukol sa darating na midterm automated elections sa Mayo 13.

Kaya naman dalawang araw bago ang halalan, muling tinipon nila ang Kontra Daya, isang independiyenteng tagapagbantay ng halalan, upang matyagan ang lahat ng mga magaganap sa araw ng halalan.

“Ang Kontra Daya ay binubuo ng mga organisasyon na magbabantay sa eleksiyong 2013,” paliwanag ni Rick Bahague ng Computer Professionals Union (CPU). “Kami sa CPU ay tumulong ayusin ang sistema na gagamitin sa monitoring. So we have SMS reporting. Ang mga SMS na iyon ay ive-verify, at galing sa verified reports na iyon ay lilikha sila ng blog report na ipo-post sa Twitter at iba pang social media websites. These reports will also be mapped para maging visual ang events na mae-encounter sa 2013 elections.”

Binubuo ang grupo ng volunteers mula sa iba’t ibang organisasyon. Kabilang dito ang Bayan, CPU, College Editors Guild of the Philippines, Anakbayan, Courage, at iba pang grupo mula sa iba’t ibang sektor.

“Dahil may lapad ang organisasyon ng mga kawani ng gobyerno sa pambansang antas sa tulong ng kanilang mga unyon, isa sa maitutulong nila ang magbigay ng mga ulat hinggil sa anomalya at iba pang mga kaganapan sa darating na halalan,” saad ni Ferdinand Gaite, at isa sa convenor ng Kontra Daya. Bilang isa sa mga convenor, dugtong niya na inihanda ng Courage ang kanilang mga unyon at organisasyon na maging mapagbantay sa halalan.

Pangunahing layunin ng Kontra Daya ang pagtitipon ng mga ulat sa mga pangyayari sa darating na Mayo 13. Magbabantay ang kanilang volunteers at kakalap ng mga ulat, na titipunin sa website ng kontradaya.org. Kumpleto ng mapa ang website kung saan makikita ang mga luga na pinangyarihan ng mga pangyayari ukol sa halalan.

Kasama sa ilan sa mamatyagan ng Kontra Daya ang disenfranchisement, electioneering, vote-buying, posibleng panghaharas, hanggang sa transmission ng mga boto ng PCOS machines sa canvassing.

“May mga naiulat na nga ng killings. Parang bagong taon, na habang papalapit ang D-Day ay lalong dumarami ang incident reports,” dugtong ni Gaite.

Magbabase ang mga tagapagtipon ng datos sa National Council of Churches in the Philippines sa EDSA.

Magsisimula na bukas ang grupo sa inisyal na mga ulat bago pa ang halalan. Tantiya nila na hanggang sa pagsasara ng mga presinto at canvassing ang kanilang magiging pagbabantay. Ngunit may inaasahan din ni Reyes na aabot pa hanggang Mayo 14 ang pagdating ng ilan pang boto, ayon aniya ng karanasan noong nakaraang 2010 halalan.

Maaari umanong magpadala ng mensahe sa mga numero na makikita sa website ng KontraDaya. Maaari rin na magpaskil sa Twitter gamit ang hashtag na #Kontradaya o banggitin ang @kontradaya sa tweet.