Parangal sa obrero

August 21, 2010

Rebyu ng Kapital: Tribute to LaborPagtatanghal ng sining biswal
13 Agosto-28 Setyembre 2010
West Wing Gallery, Vargas Museum

Bumubungad sa puting espasyo ng gallery ang isang dibuho ng naghuhumindig na makina, kasama ang hukot na katawan ng isang lalaki. Nakaukit sa mismong balat ng kanyang likod ang di na mapapawing mukha ni Hitler, kasama ang iba pang nakapanghihilakbot na mga imahe. Bagama’t relatibong mas maliit, isang imahen ng poon ang tila walang muwang na nagmamasid sa “tensiyon” sa pagitan ng tao at makina. Sa kabila nito, nanunuot pa rin ang matingkad na kulay pula sa mga sulok, simusimbolo marahil sa mapanlabang kalikasan ng bawat taong napagkakaitan ng karapatan.

Kubakob, Renato Habulan

Kubakob, Renato Habulan

May pamagat na Kubakob, oleyo sa kanbas ito na likha ni Renato Habulan, kilalang social realist mula pa noong dekada 70.

Bahagi ang likhang ito ng Kapital: Tribute to Labor, isang pagtatanghal ng sining-biswal sa Vargas Museum ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman (UPD). Nagsama-sama ang batikan at bagitong mga manlilikha para bubuin ang nasabing pagtatanghal. Bukod kay Habulan, kabilang rin sina Antipas Delotavo, Neil Doloricon, at Pablo Baen Santos sa kilalang mga social realist na nag-ambag ng obra para sa Kapital. Kasapi naman ng Neo Angono at Ugat Lahi Artist Collective ang karamihan sa nakababatang mga manlilikha na nakilahok dito.

Ayon kay Iggy Rodriguez ng Ugat Lahi, isa ang Kapital sa tuluy-tuloy na mga pagtatanghal na layong parangalan ang paggawa at mga manggagawa. Nagkaroon na rin ng katulad na pagtatanghal noong 2001. Pinamagatang Hardware 1, kaagad itong nasundan ng Hardware 2 nang sumunod na taon. “Kalakhan ng mga trabaho dito,” ani Rodriguez, “ay nagpapakita ng kalagayan at iba’t ibang aspirasyon ng mga manggagawang Pilipino.”

At sa bawat likhang sining, makikita ang kalagayan ng mga obrerong patuloy na naghihikahos sa kabila ng yamang linilikha ng kanilang maghapong pagbabanat-buto. Kaakibat nito, ibinabalik ng mga likhang sining sa obrero ang dignidad na nawawaglit sa patuloy na pagsagad sa kanilang talino’t lakas ng mga kapitalista.

Sa kabuuan, nais ipadinig ng Kapital ang hinaing ng mga obrero at binigyan ng mukha ang kanilang paglaban.