Eskuwela ng mga katutubo sa Talaingod, pinasusunog ng militar, mga guro binabantaan

May 26, 2015

Tinuro ng isang katutubong guro sa alternative school sa Talaingod, Davao del Sur ang sinulat ng mga militar sa kanilang paaralan na nag-aakusa sa mga guro na miyembro raw ng NPA. Tulad ng naganap sa mga paaralan ng Alcadev noong 2009 at sumunod na mga taon, kinampuhan din ng militar ang alternative schools sa Talaingod nitong Mayo 2014. KR Guda

Tinuro ng isang katutubong guro sa alternative school sa Talaingod, Davao del Sur ang sinulat ng mga militar sa kanilang paaralan na nag-aakusa sa mga guro na miyembro raw ng NPA. Tulad ng naganap sa mga paaralan ng Alcadev noong 2009 at sumunod na mga taon, kinampuhan din ng militar ang alternative schools sa Talaingod nitong Mayo 2014. PW File Photo / KR Guda

Inutusan ng mga sundalo ng gobyerno ang mga lider-katutubo ng Salugpungan Ta Tanu Igkanugon sa Sitio Tibukag, Talaingod, Davao del Sur na sunugin ang sarili nilang katutubong eskuwelahan na inaakusahan ng mga sundalo na “eskuwelahan ng mga rebelde”.

Iniulat ni Datu Ginom Andel, pinuno ng Salugpungan, sa Save Our Schools Network na patuloy ang panghaharas sa kanila ng mga sundalo ng 68th Infantry Battalion ng Philippine Army kahit na malinaw na sibilyan sila at sibilyang institusyon ang alternative learning school ng mga batang Manobo na Salugpungan Ta Tanu Igkanugon Community Learning Center (STTICLC).

“Pinatawag nila ang mga tao na tumungong eskuwelahan ng DepEd (Department of Education, nalalapit na eskuwela ng gobyerno). Sinabi (ng mga sundalo) na kakausapin ang mga tao, itatanong kung nasaan ang mga NPA (New People’s Army),” sabi ni Datu Ginom.

Sa isang pulong, sinabi rin ng militar sa kanilang mga lider-katutubo na sunugin ang kanilang eskuwelahan.

“Sinabi sa amin ng sundalo, ‘Dapat sunugin na ninyo ang eskuwelahang iyan, dahil pinatatakbo iyan ng mga komunista’,” kuwento pa niya. “Sumagot kami na ‘Di namin gagawin iyun, dahil nagbibigay ito ng libreng edukasyon, wala kaming kailangang bayaran’.”

Sinabi rin umano ng mga sundalo sa kanila na “patayin ang mga guro ng Salugpungan” pagdating ng naturang mga guro para magturo sa susunod na mga klase.

Dahil sa banta ng mga sundalo, nanganganib na di-matuloy ang pasukan sa susunod na buwan sa eskuwelahan ng Salgpungan.

Sinabi ni Rius Valle, tagapagsalita ng Save Our Schools Network, na pinakikita ng naturang pagbabanta ng militar ang tunay na mukha ng programang kontra-insurhensiya ng administrasyong Aquino.

“Kaiba sa sinasabing kapayapaan at kaunlaran na ipinagmamalaki ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan, naghahasik lang ng takot ang mga sundalo ng gobyerno at lalong pagmamardyinalisa sa mga komunidad ng Lumad ng Talaingod,” sabi ni Valle.

Sinabi pa ni Valle na nagaganap ang panghaharas ng militar sa iba pang alternative learning schools sa Mindanao.