Maralitang Lungsod

Suporta sa pagkilos ng sambayanan

August 6, 2017

Sa kabila ng mga bira ng rehimeng Duterte sa batayang mga karapatan ng mga mamamayan, nariyan pa rin ang ilang progresibo sa gabinete na desididong itulak ang interes ng bayan.

Sa kabila ng mga buladas at pang-iinsulto ni Pangulong Duterte sa mga lider-progresibo at rebolusyonaryo, at pagpapatuloy ng mga kontra-mamamayang patakaran tulad ng batas militar, patuloy naman ang tahimik na pagtrabaho ng mga progresibo sa loob ng kanyang gabinete.

Sa layuning ilapit ang mga programa ng pamahalaan sa maralita, pinangunahan ni National Anti-Poverty Commission (NAPC) Sec. Liza Maza ang paglulunsad ng kampanya para sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa isang komunidad sa Del Pan sa San Nicolas, Maynila.

Kilos Sambayanan (Kilos para sa Sampung Batayang Pangangailangan) ang pangunahing antipoverty agenda ng NAPC na layong pagsasama-samahin ang iba’t ibang ahensiya ng gobyerno na kabilang sa Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster (HDPRCC) upang tugunan ang kahirapan sa pamamagitan ng multidimensional na pagtingin at rights-based approach.

“Ang kahirapa’y di lang kakulangan sa kita. Ang kahirapa’y ang hindi pagkamit ng isang tao ang mga bagay na bumubuo sa maayos na pamumuhay gaya ng pagkain, tirahan, malinis na tubig, hanggang sa mga oportunidad para sa pagpapaunlad ng sarili gaya ng edukasyon, trabaho, pensiyon, at iba pa,” ani Maza.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, humigitkumulang na 20 milyong Pilipino ang nananatiling mahirap at nananatiling kulang ang P491 na minimum na sahod sa Kamaynilaan at mas mababa pa sa mga probinsya habang umaabot sa P1,088 ang tinatayang family living wage.

Laman ng kampanya ang pagtugon sa sampung batayang pangangailangan ng mga mamamayan kabilang ang pagkain at tunay na repormang agraryo, tubig, pabahay, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, hanapbuhay, proteksiyong sosyal, malinis na kapaligiran, kapayapaan at pakikilahok ng mga mamamayan.

Tinitingnan ng NAPC na ang sampung batayang pangangailangan ay makakamit sa tulong ng pakikilahok ng mga mamamayan at pakikipagtulungan ng mga ahensiya ng gobyerno upang makalikha ng mga patakaran at programa na makatutugon sa mga karaingan ng mahihirap.

“Ihinahatid natin ang Kilos Sambayanan sa kababayan nating maralita at iba pang napabayaang sektor upang magbuo ng isang kilusang masa na magiging daan sa kanilang paggigiit na makamit ang mga karapatan at pangangailan na dapat ibinibigay ng pamahalaan,” dagdag ni Maza.

Nakiisa rin sa paglulunsad ang iba pang progresibong nasa gabinete kasama sina Agrarian Reform Sec. Rafael “Ka Paeng” Mariano at Labor Usec. Joel Maglunsod. Bagaman di-nakadalo ay buo ring sinuportahan ni Social Welfare and Development Sec. Judy Taguiwalo ang nasabing kampanya ng NAPC.

Para kay Maza, pinakamahalaga pa rin ang pagbubuklod ng mga mamamayan para sa pagsasakatuparan ng kanilang batayang mga karapatan para sa serbisyong panlipunan.

May ulat ni Cynthia Espiritu

 

Avatar

Marc Lino Abila

Marc Lino J. Abila was national president of the College Editors Guild of the Philippines. He studied Journalism at the Lyceum of the Philippines University.