love death and robots

Kamatayan sa kapalaluan ng sangkatauhan

June 30, 2022

Rebyu: Love Death and Robots, serye ng Netflix Ano nga ba ang naghihintay sa sangkatauhan, kung sakaling umabot na sa sukdulan ang banidosong pamumuhay nito at humantong sa sarili nitong kamatayan? Parang ito ang gustong tuklasin ng Love Death & Robots, isang serye ng mga kuwentong post-apocalypto. Tingnan ang kasalukuyan: gera, kontrol ng mga pulitiko, […]

Rebyu: Love Death and Robots, serye ng Netflix

Ano nga ba ang naghihintay sa sangkatauhan, kung sakaling umabot na sa sukdulan ang banidosong pamumuhay nito at humantong sa sarili nitong kamatayan? Parang ito ang gustong tuklasin ng Love Death & Robots, isang serye ng mga kuwentong post-apocalypto.

Tingnan ang kasalukuyan: gera, kontrol ng mga pulitiko, dayaaan para sa panalo ng isang panig. Ang pagkahumaling ng sangkatauhan sa karahasan, sa kapangyarihan, sa yaman at salapi, sa pagsasaliksik (umano, para sa kaligtasan mula sa pagkakautang?). Pagkalat ng sakit, ng isang epidemya – ano ang gagawin ng sangkatauhan kung sakaling kumalat ang zombies?

At oo, salamat sa mga robot, maaaring sagot sa bawat paghihirap ng sangkatauhan. O pwede ring sagot sa kapalaluhan ng sangkatauhan, bilang pagpuksa ng sangkatauhan? Salamin ng bawat episode ng serye ang isang aspeto ng kapalaluhan ng sangkatauhan: isang maikling silip sa pag-usad ng sibilisasyon sa loob ng isang pridyider sa “Ice Age,” isang silip sa maaaring makaalpas sa katalinuhan ng tao sa “When the yogurt takes over,” isang silip sa pag-sandig ng tao sa teknolohiya sa “Automated service,” isang silip sa kasakiman ng tao sa kayamanan (at syempre sa paggamit sa karahasan upang makamit ito) sa “Jibaro.”

Post-apokaliptikong mundo ang dinalaw ng tatlong robot na namasyal sa “Three robots.” May dalawang episode na nakalaan sa kanilang paglalakbay sa daigdig na wala na ang sangkatauhan. May gusto silang malaman: ang isa, bakit nawala ang mga tao, ang isa, paano sila nawala sa mundo. Gustong matutunan ng mga abanteng kaisipan at kultura ng mga robot (na marahil ay nanggaling rin sa teknolohiyang gawa ng sangkatauhan) ang pagkapuksa ng sangkatauhan.

Lumalabas, kritiko ang mga robot sa kapalaluhan ng mga tao. Katulad sa “Animatrix,” isang serye ng nakatali sa pelikilang “Matrix,” parang sinabi rin ng serye na “man is the architect of his own demise.” Tao ang arkitekto ng kanyang pagpanaw. Nahuhusgahan nila ang kilos at ugali ng sangkatauhan na naging daan sa pagkawasak ng sarili nitong sibilisasyon. At pakialam nga naman ng mga mayayaman at may kapangyarihan sa kapwa nila, nabatid ng mga robot: lalayasan lang ng mga nasa kapangyarihan ang mga kawawang nilalang, maaari nga katulad ng isinagawang space race.

At nasaksihan ng mga robot ang paglipad ng isang sasakyang lilipat pa-kalawakan. Makikita sa huli ang isang naka-space suit, na nakatanaw sa isang space colony at akmang iinom ng alak, at magsasabing “who are you expecting, Elon Musk?” pagtukoy sa milyonaryong nagpasimuno ng space race.

Oo nga pala, may puwang ang mga pusa sa serye, huwag mag-alala. Baka totoo nga ang sabi-sabi sa social media – sa baliw na mundo ng mga tao, tagapagligtas nga marahil ng sangkatauhan ang mga pusa.

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.