Tala Salitaan 0711 | Kalayaan

July 22, 2022

Kalayaan – maituturing isang prebelihiyo at karapatan na ibinigay sa bawa’t tao. Pansinin ang ating saligang batas na tinatawag na Bill of Rights. Binubuo din ito ng panlipunan at pampulitikal na kalayaan na tinatamasa ng lahat. 

Kahit ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas tuwing Hunyo 12 ng taon sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na panuntunan ng mga Espanyol wala pa ding kalayan ang mga Pilipino. 

Kabalintunaang maituturing ang pagdiriwang ng ika-124 na Araw ng Kalayaan gayong nananatiling nakagapos ang mamamayan sa lumalalang kalagayan bunsod ng pananamantala, pandarahas, pagpaslang at kahirapan.  Hanggang ngayon maraming beses na pinatunayan na ang mamamayan ay may tanikala at busal pa rin sa kanilang mga leeg at bibig. 

Ayon kay dating kongresman Casilao, “Lahat ng basic freedoms ngayon ay under attack, right to life ng extrajudicial killings, right to due process ng illegal arrest at trumped up charges, right to safety ng red-tagging at militarization, right to freedom of expression and peaceful assembly ng pasistang policy ng PNP kontra mga rally, harassment sa mga aktibista, kritiko at oposisyon. Malinaw na ina-undermine ng Duterte regime ang democratic way of life ng mamamayang Pilipino at reminiscent ito ng Marcos-dictatorship,”.

“Crucial ang panahon ngayon, dahil kung hindi lalaban ang mamamayang Pilipino para sa kalayaan at karapatang pantao, ang kawawang magiging biktima nito ay ang mga susunod na henerasyon na paghaharian ng authoritarianism, o ng abusadong estadong hindi kinikilala ang kanilang basic rights,” dagdag pa ni Casilao.

“Kung tayo ay may kalayaan sa bansa, walang dugo na dadanak, walang pang-aapi at paniniil, walang mamamayan na nagdurusa dahil sa labis na kagutuman, kahirapan, pananamantala at atake ng estado na dulot na rin ng panghihimasok ng mga dayuhan at imperyalistang Kano.” Ito ang siyang nagaganap sa ating bansa. Tunay bang tayo ay may kasarinlan o kalayaan?

Anumang panggigipit at pagsikil ng estado, pilit na magpupumiglas ang sambayanan at yayanigin ng panawagan ang mga lansangan, kikilos ang mga manggagawa, mag-aalsa ang mga magsasaka para sa kanilang karapatan at upang makamit ang tunay na kalayaan.