Ilang paalala sa pag-aalaga ng ating pets


Naglista kami ng ilang mga malimit makalimutang pamamaraan upang mas mapabuti ang kalusugan ng ating mga alaga.

Higit pa sa pagpapakain at maayos na tulugan ang mga kailangan nating gawin upang maalagaan ang ating mga alagang aso o pusa sa bahay.

Kaya naman naglista kami ng ilang mga malimit makalimutang pamamaraan upang mas mapabuti ang kalusugan ng ating mga alaga.

  1. Bukod sa pagpapaligo, nararapat ding sinusuklay ang balahibo (fur) nito upang masigurong malinis at hindi naghihimulmol. Kung may mga himulmol na hindi na kayang suklayin, maaari itong gupitin upang maging kumportable sa pakiramdam at malayang makakakilos ang ating mga alaga.
  2. Sepilyuhan ang kanilang mga ngipin gamit ang mga pet-safe na toothpaste at malambot na hibla ng toothbrush upang linisan ang mga ngipin. Isang alternatibo din dito ang paggamit ng mga dental sprays kung mahirap sepilyuhan ang mga alaga. Mababawasan nito ang pagkakaroon ng mga dental disease at makakaiwas sa mabahong hininga.
  3. Nakakabuti rin para sa ating mga alaga ang pagbibigay ng mga mental stimulation gaya ng mga laruan upang maibsan ang kanilang pagkabagot at mapabuti ang kanilang mental well-being.
  4. Ugaliing ipatingin sa beterinaryo ang mga alaga para sa bakuna, check-up at upang maagapan ang ilang mga sakit. Huwag magbigay ng mga gamot o supplement lalo na kung hindi ito aprubado ng mga beterinaryo dahil maaaring mapalala nito ang kondisyon ng ating mga alaga. Makipag-ugnayan din sa barangay o lokal na pamahalaan para sa mga programang makatutulong sa ating mga alaga tulad ng libreng anti-rabies shot, pagpapakapon at iba pa.
  5. Obserbahan ang kanilang mga kilos kung may pagbabago sa ugali, pananamlay sa pagkain o pagkawala ng liksi sa pagkilos. Maaaring indikasyon ito na may iniinda ang mga alaga at nararapat na mapatigin agad sa beterinaryo upang maagapan.

Tandaan, malaki ang maitutulong ng ating pagmamalasakit at atensiyon sa pangkabuang kalusugan ng ating mga alaga.