Paano makakaiwas sa kumakalat na pertussis?


Madali itong kumalat mula sa isang tao patungo sa iba pa. Ito’y karaniwang banta sa mga sanggol at bata na may malubhang mga sintomas at maaaring humantong kamatayan kung hindi nagagamot.

Ang whooping cough o pertussis, ay isang impeksyon sa sistemang respiratoryo na nagdudulot ng matinding ubo. Madali itong kumalat mula sa isang tao patungo sa iba pa. Ito’y karaniwang banta sa mga sanggol at bata na may malubhang mga sintomas at maaaring humantong kamatayan kung hindi nagagamot.

Sa unang 10 linggo ng 2024, nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 500 kaso ng sakit, kabilang ang 40 na namatay, at nagdeklara ng outbreak sa Quezon City, Pasig City, Iloilo City, at lalawigan ng Cavite.

Sa kabila ng patuloy na pagkalat at pagdami ng kaso ng sakit, paano nga ba maiiwasan ang pertussis?

Ilan sa mga maaaring gawing pamamaraan ang sumusunod:

Ang mga nasa hustong gulang sa pagitan ng edad 19 at 64, dapat makatanggap ng isang beses na booster na bakunang tinatawag na Tdap vaccine. Ang mga 64 taong gulang pataas, dapat ding makatanggap ng booster vaccine kung may malapit na kontak sa mga sanggol na wala pang 12 buwang gulang. 

Para sa mga buntis, dapat silang makatanggap ng Tdap injection sa ikatlong trimester (sa pagitan ng ika-27 at ika-36 na linggo) ng kanilang pagbubuntis. Dapat silang magkaroon ng Tdap injection sa bawat pagbubuntis.

Ngayong Abril na at panahon na ng matinding tag-init, ang banta ng pagkakaroon ng pertussis ay hindi pa rin nawawala. Kaya ang pagsasagawa ng mga nabanggit na pamamaraan upang maiwasan ang sakit ay dapat isaalang-alang. 

Sa ganitong paraan, maaari nating mapanatili ang mabuting kalusugan kahit na paiba-iba ang panahon.