Sina Bantay at Muning, may karapatan din


Nakasaad sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na krimen ang pagmamalupit at pagmamaltrato sa mga hayop at paglabag sa karapatan nila na mabigyan ng wastong pag-aalaga.

Sa isang tipikal na sambahayang Pilipino, pagmamahal at magiliw na pagtanggap, ang nagbibigay kulay sa bawat tahanan at umabot na ito hindi lamang sa mga tao kundi pati rin sa mga nilalang na may buhay tulad ng mga hayop. 

Karamihan sa atin, itinuturing ang ating mga alagang hayop bilang miyembro na ng pamilya. Kaya’t sa panahong napapabalita na naman ang karahasan sa ating mga alaga, mahalaga na alamin ang mga karapatan na nagpoprotekta sa kanila. 

Nakasaad sa Republic Act (RA) 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na krimen ang pagmamalupit at pagmamaltrato sa mga hayop at paglabag sa karapatan nila na mabigyan ng wastong pag-aalaga. Maaaring maharap sa mga parusa ang mga lumalabag sa batas na ito, kabilang na ang multa at pagkakulong.

Tinatawag din itong landmark law dahil ito ang pinakaunang komprehensibong batas na naglalayon na magbigay proteksiyon sa mga hayop at pagbuo ng Animal Welfare Committee.

Binigyan naman ng RA 10631, batas na nag-amiyenda sa RA 8485 noong 2013, ng mas mabigat na parusa, mas mataas na multa at mas mahabang pagkakakulong ang lumabag sa Animal Welfare Act.

Malaki ang naging parte ng mga alagang hayop sa bawat isa sa atin, nagbibigay sila ng saya at kadalasan ay kaya din nila tayong proteksiyonan kaya’t nararapat lamang silang bigyan ng tamang pagtrato at pagpapahalaga. Katulad nating mga tao, may karapatan din sila na mabuhay nang malaya sa pantay at mapagmahal na mundo.

Isang malaking responsibilidad ang pag-aalaga ng mga hayop. Kaya bilang tagapag-alaga, responsibilidad natin na sila ay proteksiyonan at bigyan ng wastong pag-aaruga. Kaya’t kung ang alagang hayop ay pinagmalupitan o nakakita ng hayop na nasa kapahamakan, iulat agad ito sa barangay o sa mga awtoridad.