Bishop Antonio Ablon

Bishop Antonio Ablon

Dating Obispo ng Pagadian ng Iglesia Filipina Independiente si Bishop Antonio Ablon. Siya ngayon ang Bishop Chaplain for Migrants ng IFI sa Europa.