Pinagtubuang tubuhan: Industriya ng asukal sa Pilipinas

Pinagtubuang tubuhan: Industriya ng asukal sa Pilipinas

August 26, 2022

BAKIT tumaas sa P100 hanggang P120 ang kilo ng puting asukal sa palengke? Nang itakda ng gobyerno ang suggested retail price (SRP) ng asukal sa P50 kada kilo, nasa P25 lamang ito sa pandaigdigang pamilihan. Ngayon, gustong gawing P90 kada kilo ang bentahan. Ano ang dahilan?