• San Oscar Romero

  Halaw sa “ What Oscar Romero’s Canonization Says About Pope Francis ,” artikulo ni Paul Elie sa website ng The Atlantic at lalabas sa limbag na isyu ng magasin ngayong Nobyembre 2018.

 • Freshman sa UP noong 1983

  Mga alaala ng isang estudyante ng UP noong dekada ’80 — at ang pagkakatulad ng sitwasyon noong panahon ng diktadurang Marcos at ngayon.

 • Panunupil sa Sta. Cruz 5

  Pinag-uusapan lang nila ang panukalang mga repormang sosyo-ekonomiko na itinutulak sa usapang pangkapayapaan. Dahil dito, inaresto at nilabag ang karapatan ng limang aktibista.

 • Solido sa Sumifru

  Patuloy ang paninindigan ng mga manggagawa ng Sumifru para sa kanilang karapatan sa kabila ng mga pandarahas.

 • Pangalawang magulang, guro ng bayan

  Mababa ang sahod, mabigat na trabaho at tangkang panunupil ang nilalabanan ngayon ng mga guro.

Latest Stories

San Oscar Romero

November 14, 2018

Halaw sa “ What Oscar Romero’s Canonization Says About Pope Francis ,” artikulo ni Paul Elie sa website ng The Atlantic at lalabas sa limbag na isyu ng magasin ngayong Nobyembre 2018.

Freshman sa UP noong 1983

November 8, 2018

Mga alaala ng isang estudyante ng UP noong dekada ’80 — at ang pagkakatulad ng sitwasyon noong panahon ng diktadurang Marcos at ngayon.

Multimedia

Opinion

Editoryal

Bahagi ng laban

September 5, 2018

Ang pangangailangang pumanig laban sa panunupil kay Trillanes ay bahagi ng nabubuong pakikipagkaisa ng mga mamamayan laban sa tiraniya ng rehimeng Duterte.