Mga Larawan: Nagsilikas na mga katutubo sa Lianga, Surigao del Sur

August 19, 2009

Noong Hulyo, pumunta ang mahigit 100 tropa ng 58th Infantry Battalion ng Army sa Lianga, Surigao del Sur. May "proyekto" umano silang kailangang bantayan at kailangang manatili sa komunidad. Agad na ikinabahala ito ng mga residente ng Lianga.

Noong Hunyo, pumunta ang mahigit 100 tropa ng 58th Infantry Battalion ng Army sa Lianga, Surigao del Sur. May "proyekto" umano silang kailangang bantayan at kailangang manatili sa komunidad. Agad na ikinabahala ito ng mga residente ng Lianga.

Paghahanda ng mga katutubong Manobo na lumikas sa kanilang komunidad sa Lianga, Surigao del Sur.

Paghahanda ng mga katutubong Manobo na lumikas sa kanilang komunidad sa Lianga, Surigao del Sur.

Simula ng 11-oras na paglalakad ng mahigit 1,700 katutubo sa unang evacuation center nito sa Lianga Gym. Ang dating dalawang oras lamang na nilalakad ay umabot ng 11 dahil sa mga tsekpoint ng militar.

Simula ng 11-oras na paglalakad ng mahigit 1,700 katutubo sa unang evacuation center nito sa Lianga Gym. Ang dating dalawang oras lamang na nilalakad ay umabot ng 11 dahil sa mga tsekpoint ng militar.

Sa Lianga Gym.

Sa Lianga Gym.

Nakalinya ang mga bata para sa ipinamamahaging mga suplay sa Lianga Gym.

Nakalinya ang mga bata para sa ipinamamahaging mga suplay sa Lianga Gym.

Isang pamilya na kumakain sa evacuation center. Aabot sa 17 sako ng bikas ang kailangan ng mga bakwit araw-araw.

Isang pamilya na kumakain sa evacuation center. Aabot sa 17 sako ng bikas ang kailangan ng mga bakwit araw-araw.

Muling nilikas ng mga tao ang Lianga Gym patungong Tandag dahil sa panghaharas pa rin daw ng militar sa lugar.

Muling nilikas ng mga tao ang Lianga Gym patungong Tandag dahil sa panghaharas pa rin daw ng militar sa lugar.

Paghahanda para lumipat ang mga bakwit sa Tandag, kung saan naroon ang Bishops Pastoral Center.

Paghahanda para lumipat ang mga bakwit sa Tandag, kung saan naroon ang Bishops Pastoral Center.

Katakot-takot na tsekpoint at panghaharas ng militar ang dinanas ng mga nagbabakwit.

Katakot-takot na tsekpoint at panghaharas ng militar ang dinanas ng mga nagbabakwit.

Tumitindi ang gutom sa nilipatang himlayan nila sa Diocesan Pastoral Center sa Tandag. Dumarami rin ang mga batang nagkakasakit.

Tumitindi ang gutom sa nilipatang himlayan nila sa Diocesan Pastoral Center sa Tandag. Dumarami rin ang mga batang nagkakasakit.

Salamat sa Salinlahi Alliance for Children’s Concerns para sa mga larawan.