Pagpupugay kay Kasamang Nelia Sancho

September 11, 2022

Palagi, nagsisimula ang pagkilala kay Nelia bilang “beauty queen turned activist.” Ang tatak beauty queen ay nakaukit na sa imahe niya pero kung titingnan ang buong buhay niya , she had chosen to make a turn 380-degrees away from the beauty queen archetype. Mula sa mga kosang dinala niya, mga organisasyong sinalihan at pinamunuan niya at personal at pribadong buhay na tinahak niya na simple, ‘di glamoroso at laging dikit sa masa at komunidad, pinakita ni Nelia kung paano gawing mas makabuluhan ang buhay niya.

Ilang mga larawan mula sa paglunsad ng de-padyak na Community Pantry nang Linggo

September 8, 2022

Sa bansang pinamumunuan ng pamilyang napatunayan sa kasaysayan na magnanakaw at may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao, siguradong mas titindi ang kahirapan. Titindi ang fake news, red taggin, at pang-aalimura sa mahihirap. Sa rehimeng sanay na pumatay ng sarili niyang mamamayan, ano ang maaasahan ng mga tulad ni Aling Beybi at Mang Ernesto. Mas lalong lalakas ang kaisipang survival mode/ kanya-kanya muna tayo/ bahala kayo sa buhay nyo!

Atty. Rolando Olalia, dating tagapangulo ng KMU na pinaslang ng pinaghihinalaang mga elemento ng militar noong 1987. (Boy Bagwis / PW File Photo)

Sino ba si Ka Lando?

October 29, 2021

  Si Rolando “Ka Lando” Olalia, isang abogado, ay madalas tahimik at mahiyain. Kung titingnan, salungat ito sa buhay niyang puno ng mabibigat na pakikibakang pulitikal. Noong panahon ng pamamaslang sa kanya, siya ay mahusay na lider-manggagawa na malaki ang ginampanang papel sa kilusang paggawa at kilusang anti-Marcos.   High school pa lamang siya nang […]

Kalasag ng mapagsamantala

October 18, 2019

Pagsalag ng rehimeng Duterte at kinakatawan nitong mga naghaharing uri ang Implem Kalasag o programang kontra-insurhensiya sa Metro Manila kontra sa makatiwarang laban ng mga mamamayan. Isang praymer hinggil sa Implem Kalasag.

Luto! Laban!

March 18, 2018

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.