Atty. Rolando Olalia, dating tagapangulo ng KMU na pinaslang ng pinaghihinalaang mga elemento ng militar noong 1987. (Boy Bagwis / PW File Photo)

Sino ba si Ka Lando?

October 29, 2021

  Si Rolando “Ka Lando” Olalia, isang abogado, ay madalas tahimik at mahiyain. Kung titingnan, salungat ito sa buhay niyang puno ng mabibigat na pakikibakang pulitikal. Noong panahon ng pamamaslang sa kanya, siya ay mahusay na lider-manggagawa na malaki ang ginampanang papel sa kilusang paggawa at kilusang anti-Marcos.   High school pa lamang siya nang […]

Kalasag ng mapagsamantala

October 18, 2019

Pagsalag ng rehimeng Duterte at kinakatawan nitong mga naghaharing uri ang Implem Kalasag o programang kontra-insurhensiya sa Metro Manila kontra sa makatiwarang laban ng mga mamamayan. Isang praymer hinggil sa Implem Kalasag.

Luto! Laban!

March 18, 2018

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.

Poster calling for entries for the 7th Pandayang Lino Brocka.

Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival is now accepting entries

June 16, 2015

The Pandayang Lino Brocka is a yearly exhibition of audio-visual works gathered from independent filmmakers across the country. As a tribute to internationally acclaimed filmmaker Lino Brocka – who depicted the plight of the oppressed in his films Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Maynila sa mga Kuko ng Liwanag, Insiang, Bayan Ko, Kapit sa Patalim, Orapronobis, […]

Simula ng Biyahe

July 30, 2014

ni Marx Halili Umaapaw ang mga tao sa bunganga ng bulawang Claro M. Recto nang dumating ako roon. Nagmistula iyong sinehan dahil sa haba ng pila ng mga estudyante ng Politektinong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) at maging ng marami pang ibang mula sa iba’t ibang paaralan sa Metro Manila. Ang ilan ay nagmula pa sa […]