Avatar

Kontribusyon

Apat na Dekada ng Tunay, Palaban, at Makabayang Unyonismo

Sa loob ng 40 na taon, naitayo, nadapa, at muling bumabangon ang aming unyon. Sa karanasan namin, ang pagkakaroon ng unyon ay pagharap sa maraming pagsubok at mas marami pang tagumpay. Hiling namin na marami pang manggagawa sa iba't ibang parte ng bansa ang makapag-organisa ng kanilang kolektibong lakas. 

Pagpupugay kay Kasamang Nelia Sancho

Palagi, nagsisimula ang pagkilala kay Nelia bilang “beauty queen turned activist.” Ang tatak beauty queen ay nakaukit na sa imahe niya pero kung titingnan ang buong buhay niya , she had chosen to make a turn 380-degrees away from the beauty queen archetype. Mula sa mga kosang dinala niya, mga organisasyong sinalihan at pinamunuan niya at personal at pribadong buhay na tinahak niya na simple, ‘di glamoroso at laging dikit sa masa at komunidad, pinakita ni Nelia kung paano gawing mas makabuluhan ang buhay niya.

Ilang mga larawan mula sa paglunsad ng de-padyak na Community Pantry nang Linggo

Sa bansang pinamumunuan ng pamilyang napatunayan sa kasaysayan na magnanakaw at may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao, siguradong mas titindi ang kahirapan. Titindi ang fake news, red taggin, at pang-aalimura sa mahihirap. Sa rehimeng sanay na pumatay ng sarili niyang mamamayan, ano ang maaasahan ng mga tulad ni Aling Beybi at Mang Ernesto. Mas lalong lalakas ang kaisipang survival mode/ kanya-kanya muna tayo/ bahala kayo sa buhay nyo!

Sino ba si Ka Lando?

  Si Rolando “Ka Lando” Olalia, isang abogado, ay madalas tahimik at mahiyain. Kung titingnan, salungat ito sa buhay niyang puno ng mabibigat na pakikibakang pulitikal. Noong panahon ng pamamaslang sa kanya, siya ay mahusay na lider-manggagawa na malaki ang ginampanang papel sa kilusang paggawa at kilusang anti-Marcos.   High school pa lamang siya nang […]

Kalasag ng mapagsamantala

Pagsalag ng rehimeng Duterte at kinakatawan nitong mga naghaharing uri ang Implem Kalasag o programang kontra-insurhensiya sa Metro Manila kontra sa makatiwarang laban ng mga mamamayan. Isang praymer hinggil sa Implem Kalasag.

Luto! Laban!

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.