Kalasag ng mapagsamantala

October 18, 2019

Pagsalag ng rehimeng Duterte at kinakatawan nitong mga naghaharing uri ang Implem Kalasag o programang kontra-insurhensiya sa Metro Manila kontra sa makatiwarang laban ng mga mamamayan. Isang praymer hinggil sa Implem Kalasag.

Luto! Laban!

March 18, 2018

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.

Poster calling for entries for the 7th Pandayang Lino Brocka.

Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival is now accepting entries

June 16, 2015

The Pandayang Lino Brocka is a yearly exhibition of audio-visual works gathered from independent filmmakers across the country. As a tribute to internationally acclaimed filmmaker Lino Brocka – who depicted the plight of the oppressed in his films Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Maynila sa mga Kuko ng Liwanag, Insiang, Bayan Ko, Kapit sa Patalim, Orapronobis, […]

Simula ng Biyahe

July 30, 2014

ni Marx Halili Umaapaw ang mga tao sa bunganga ng bulawang Claro M. Recto nang dumating ako roon. Nagmistula iyong sinehan dahil sa haba ng pila ng mga estudyante ng Politektinong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) at maging ng marami pang ibang mula sa iba’t ibang paaralan sa Metro Manila. Ang ilan ay nagmula pa sa […]

Citizen Photo | Electronics workers call for reinstatement of union leaders

May 14, 2014

Around 1,000 workers of NXP Semi-conductors Cabuyao Inc., maker of electronic parts for giant international firms such as Microsoft, Apple, Samsung, Nokia, Asus, Bosch, Siemens, and others, managed to breach police barricades and held a protest at the company’s compound inside the Light Industry & Science Park in Cabuyao, Laguna. The workers are protesting the […]

Ilo Ilo: The Movie (Review)

April 28, 2014

by Delia D. Aguilar* Loosely based on his childhood experience with an Ilongga yaya, “Aunt Terry” in the movie (Teresita Sajonia of San Miguel in real life), Singaporean first-time filmmaker Anthony Chen’s “Ilo Ilo” received the Cannes’ Camera d’Or award in 2013. It also garnered a slew of rave reviews from critics worldwide. One of […]