Mga Larawan: Barkong pandigma ng US na naglulan kina Lance Corp. Daniel Smith, bumalik sa Subic

October 17, 2010

Dumaong sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales ang USS Essex (kaliwa), ang barkong pandigma na sinakyan nina Lance Corp. Daniel Smith at kasamahang mga miyembro ng US Marines na inakusahang nanggahasa sa Pinay na si "Nicole" noong 2006. Kasabay ng USS Essex ang USS Halsey. Mahigit 3,000 sundalong Kano ang lunan ng mga barkong ito para sa ehersisyong militar sa pagitan ng armadong puwersa ng US at Pilipinas ngayong Oktubre. (KR Guda)

Dumaong sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales ang USS Essex (kaliwa), ang barkong pandigma na sinakyan nina Lance Corp. Daniel Smith at kasamahang mga miyembro ng US Marines na inakusahang nanggahasa sa Pinay na si "Nicole" noong 2006. Kasabay ng USS Essex ang USS Halsey. Mahigit 3,000 sundalong Kano ang lunan ng mga barkong ito para sa ehersisyong militar sa pagitan ng armadong puwersa ng US at Pilipinas ngayong Oktubre. (KR Guda)

Maraming Pinoy ang namasyal sa Subic Bay Freeport sa Zambales para makita ang USS Essex, barkong pandigma ng US Navy. Nakilala sa bansa ang naturang barko dahil nilulan nito ang mga sundalong Kano na inakusahang nanggahasa sa Pinay na pinangalanang si "Nicole." Para sa mga militanteng grupo, pinatutunayan ng naturang kaso ang tuwirang pangingibabaw ng gobyernong US sa Pilipinas at ang di-pantay na relasyon ng dalawang bansa. (KR Guda)

Maraming Pinoy ang namasyal sa Subic Bay Freeport sa Zambales para makita ang USS Essex, barkong pandigma ng US Navy. Nakilala sa bansa ang naturang barko dahil nilulan nito ang mga sundalong Kano na inakusahang nanggahasa sa Pinay na pinangalanang si "Nicole." Para sa mga militanteng grupo, pinatutunayan ng naturang kaso ang tuwirang pangingibabaw ng gobyernong US sa Pilipinas at ang di-pantay na relasyon ng dalawang bansa. (KR Guda)

 Sa larawang ito noong Oktubre 14 na inilabas ng US Navy, tinuturuan ng sundalong Kano ang mga sundalong Pilipino sa pakikidigmang "kontra-terorismo." Lumabas noong 2009 ang Counterinsurgency Guide of 2009 ng armadong puwersa ng US, kung saan nakasaad ang bagong polisiya ng gobyernong US sa "pag-ayuda" at pakikisangkot sa kontra-insurhensiya ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Maliban sa mga tuwirang pakikisangkot sa pakikidigma sa bansa, isinaad din ng Counterinsurgency Guide ang taktikang pag-atake sa di-armadong mga aktibista at militanteng mga organisasyong kontra sa pakikialam ng US sa Pilipinas. (Larawan ng US Navy Mass Communications Specialist 2nd Class Jason Tross)

Sa larawang ito noong Oktubre 14 na inilabas ng US Navy, tinuturuan ng sundalong Kano ang mga sundalong Pilipino sa pakikidigmang "kontra-terorismo." Lumabas noong 2009 ang Counterinsurgency Guide of 2009 ng armadong puwersa ng US, kung saan nakasaad ang bagong polisiya ng gobyernong US sa "pag-ayuda" at pakikisangkot sa kontra-insurhensiya ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Maliban sa mga tuwirang pakikisangkot sa pakikidigma sa bansa, isinaad din ng Counterinsurgency Guide ang taktikang pag-atake sa di-armadong mga aktibista at militanteng mga organisasyong kontra sa pakikialam ng US sa Pilipinas. (Larawan ng US Navy Mass Communications Specialist 2nd Class Jason Tross)