Mga Larawan: Karapatan ng LGBT, ipinaglaban sa Pride March

December 5, 2010

Lumahok noong Disyembre 4 ang iba't ibang organisasyon ng komunidad ng LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgender), kasama ang mga progresibong organisasyon tulad ng Gabriela, sa isang "pride march" sa Quezon City para igiit ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT community. (Contributed Photo)

Lumahok noong Disyembre 4 ang iba't ibang organisasyon ng komunidad ng LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgender), kasama ang mga progresibong organisasyon tulad ng Gabriela, sa isang "pride march" sa Quezon City para igiit ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT community. (Contributed Photo)

Kalahok sa "pride march" ang mga miyembro ng Progressive Organization of Gays in the Philippines o Progay-Philippines. Progay sinasabing organisasyong nagpasimula sa nasabing taunang selebrasyon.  Pinasumulan ng Progay-Philippines ang "pride march" noong 1994. (Contributed Photo)

Kalahok sa "pride march" ang mga miyembro ng Progressive Organization of Gays in the Philippines o Progay-Philippines. Progay ang organisasyong nagpasimula sa nasabing taunang selebrasyon. Pinasumulan ng Progay-Philippines ang "pride march" noong 1994. (Contributed Photo)

Nanawagan ang isang <i>marcher</i> na ito na lumahok ang mga miyembro ng <i>LGBT community</i> sa pagpanawagang palayain ang Morong 43. (Contributed Photo)

Nanawagan ang isang marcher na ito na lumahok ang mga miyembro ng LGBT community sa pagpanawagang palayain ang Morong 43. (Contributed Photo)

Ipinapamalas ng "pride march" na dapat umanong ikarangal ang pagiging bakla, lesbiyana, <i>bisexual o transgender. </i>  (Contributed Photo)

Ipinapamalas ng "pride march" na dapat umanong ikarangal ang pagiging bakla, lesbiyana, bisexual o transgender. (Contributed Photo)