Larawan: Salubungan, pagpapakita ng pagkakaisa para sa karapatan sa lupa ng magsasaka

October 18, 2011

Nagmartsa ang iba't ibang progresibong organisasyon tulad ng Gabriela, Migrante, Alliance of Concerned Teachers, Kilusang Mayo Uno at marami pang iba patungong harap ng Department of Agrarian Reform para salubungin ang pagdating sa National Capitol Region ng mga magbubukid mula sa mga probinsiya. (KR Guda)

Nagmartsa ang iba't ibang progresibong organisasyon tulad ng Gabriela, Migrante, Alliance of Concerned Teachers, Kilusang Mayo Uno at marami pang iba patungong harap ng Department of Agrarian Reform para salubungin ang pagdating sa National Capitol Region ng mga magbubukid mula sa mga probinsiya. (KR Guda)

Naghahanda ang mga magsasaka para salubungin ang martsa ng mga lider-militante mula sa iba't ibang organisasyon ng mga aping sektor ng lipunang Pilipino. (Soliman A. Santos)

Naghahanda ang mga magsasaka para salubungin ang martsa ng mga lider-militante mula sa iba't ibang organisasyon ng mga aping sektor ng lipunang Pilipino. (Soliman A. Santos)

Sinalubong ng mga lider-militante ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Central Luzon, para ipagdiwang sa pamamagitan ng protesta ang Buwan ng Magsasaka. Magkakampo ang mga magsasaka sa harap ng DAR at mula roo'y maglulunsad ng mga kilos-protesta kontra sa Korte Suprema (nagdesisyon hinggil sa Hacienda Luisita na pabor sa mga Cojuangco-Aquino), US Embassy at Malakanyang. (KR Guda)

Sinalubong ng mga lider-militante ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Central Luzon, para ipagdiwang sa pamamagitan ng protesta ang Buwan ng Magsasaka. Magkakampo ang mga magsasaka sa harap ng DAR at mula roo'y maglulunsad ng mga kilos-protesta kontra sa Korte Suprema (nagdesisyon hinggil sa Hacienda Luisita na pabor sa mga Cojuangco-Aquino), US Embassy at Malakanyang. (KR Guda)

Binati ni Danilo Ramos, pangkalahatang kalihim ng KMP, ang mga dumalo sa salubungan ng mga magsasaka at mamamayan. Sinabi ni Ramos na mistulang malawakang subasta ng gobyerno sa mga yaman at lupain ng bayan ang panukalang pag-amyenda sa mga probisyong ekonomiko. Nangangahulugan umano ng Charter Change ang pagtindi ng pang-aagaw sa lupaing agrikultural mula sa mga magsasaka, gayundin ang monopolisasyon ng lupa at rekurso sa bansa pabor sa dayuhang mga mamumuhunan. (KR Guda)

Binati ni Danilo Ramos, pangkalahatang kalihim ng KMP, ang mga dumalo sa salubungan ng mga magsasaka at mamamayan. Sinabi ni Ramos na mistulang malawakang subasta ng gobyerno sa mga yaman at lupain ng bayan ang panukalang pag-amyenda sa mga probisyong ekonomiko. Nangangahulugan umano ng Charter Change ang pagtindi ng pang-aagaw sa lupaing agrikultural mula sa mga magsasaka, gayundin ang monopolisasyon ng lupa at rekurso sa bansa pabor sa dayuhang mga mamumuhunan. (KR Guda)

Pangkulturang pagtatanghal ng Sinagbayan. (Darius R. Galang)

Pangkulturang pagtatanghal ng Sinagbayan. (Darius R. Galang)

Ayon sa mga magsasaka sa pangunguna ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, maglulunsad sila ng mga kilos-protesta para bigyang diin ang malawakang monopolyo sa lupaing agrikultural ng iilang panginoong maylupa at kawalang ng tunay na repormang agraryo. (Soliman A. Santos)

Ayon sa mga magsasaka sa pangunguna ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, maglulunsad sila ng mga kilos-protesta para bigyang diin ang malawakang monopolyo sa lupaing agrikultural ng iilang panginoong maylupa at kawalang ng tunay na repormang agraryo. (Soliman A. Santos)