vcm

Talasalitaan ng Halalan

May 5, 2016

Nakikilala ang bayan sa wikang ginagamit ng mamamayan. Sa bawat pagbabago ng mga salitang ginagamit, malalaman rin ang kasaysayan ng lipunan. Ang eleksiyon ang isang panahon sa bansa na nakapagluluwal ng mga salitang nagpapakita ng tunggalian sa bansa.

PW-poetry-ordonez-featured

Tula | Masahol pa sa Pacquiao

April 16, 2016

Jinab ng iyong mga salita At inaperkat ng iyong paghuhusga Plakda kami sa kalsada Lupasay sa opisina Duguan sa pabrika Swerte na nga lang at pambansang kamao Ang tumikey-o sa pagkatao.   Para sa ‘yo ang tulang ito Para sa ‘yong kampanya ng pagkamuhi Sa ‘yong kampanya ng pandarahas Pati Diyos ginagamit   Para sa […]