vcm

Talasalitaan ng Halalan

May 5, 2016

Nakikilala ang bayan sa wikang ginagamit ng mamamayan. Sa bawat pagbabago ng mga salitang ginagamit, malalaman rin ang kasaysayan ng lipunan. Ang eleksiyon ang isang panahon sa bansa na nakapagluluwal ng mga salitang nagpapakita ng tunggalian sa bansa.

PW-poetry-ordonez-featured

Tula | Masahol pa sa Pacquiao

April 16, 2016

Jinab ng iyong mga salita At inaperkat ng iyong paghuhusga Plakda kami sa kalsada Lupasay sa opisina Duguan sa pabrika Swerte na nga lang at pambansang kamao Ang tumikey-o sa pagkatao.   Para sa ‘yo ang tulang ito Para sa ‘yong kampanya ng pagkamuhi Sa ‘yong kampanya ng pandarahas Pati Diyos ginagamit   Para sa […]

Digital Poster | Likha ni "Pants", nasa Beat Jesus Facebook Page

Kultura | Isang Pinggang Bala at mga Digital Protest Art

April 11, 2016

Gamit ang pilosopiya ng balintuna, epektibong political satire ang digital art at memes hinggil sa masaker sa Kidapawan. Nagsisilbing protesta ang mga bagong sining na ito laban sa “state violence” at “state terrorism” na naranasan ng mga magsasaka sa North Cotabato.

featured photo babae IL

Pagdugtong sa Awit na ‘Babae’ ng Inang Laya

March 8, 2016

Kung durugtungan natin ang awit na ‘Babae’, maaari nating ipakita ang patuloy na pakikibaka ng kababaihan at sambayanan sa kasalukuyan at hinaharap — ang pag-aalay ng sining, talento, talino, tapang at buhay ng kababaihan para sa tunay na pagbabagong panlipunan.

PW-honor-thy-father-review-featured

Karangalan at kawalang hustisya

December 29, 2015

Kawalan ng hustisya sa bulok na lipunan–at pagsikap ng isang tao na makamit ito sa sariling paraan–ang tema ng pelikulang ‘Honor thy Father’. Ito rin ang tema ng pagbabalikwas nina Erik Matti kontra sa Metro Manila Film Festival.