pw-aswang-kultura-featured

Aswang at ang kasaysayan ng pag-aaklas

November 4, 2016

Mula sa pagsasalindila ng matatanda hanggang sa mga pelikula ng bagong henerasyon, madalas ay konsentrado lamang ang pagtalakay sa aswang sa pisikal na anyo nito, klasipikasyon at pamamaraan ng pagpuksa.