Talasalitaan ng Halalan

May 5, 2016

Nakikilala ang bayan sa wikang ginagamit ng mamamayan. Sa bawat pagbabago ng mga salitang ginagamit, malalaman rin ang kasaysayan ng lipunan. Ang eleksiyon ang isang panahon sa bansa na nakapagluluwal ng mga salitang nagpapakita ng tunggalian sa bansa.

Sila-sila: Dinastiyang Politikal sa Pilipinas

May 4, 2016

Kapansin-pansin ang monopolyo ng iilang pamilya sa politika ng bansa. Silang nakatatakbo sa eleksyon ay nagmumula sa iilang pamilya lamang. Silang nakatatakbo sa halalan ay sila ring matagal nang may kapangyarihang pampolitika at kapangyarihang pang-ekonomiya.

Kultura | Isang Pinggang Bala at mga Digital Protest Art

April 11, 2016

Gamit ang pilosopiya ng balintuna, epektibong political satire ang digital art at memes hinggil sa masaker sa Kidapawan. Nagsisilbing protesta ang mga bagong sining na ito laban sa “state violence” at “state terrorism” na naranasan ng mga magsasaka sa North Cotabato.

Pagdugtong sa Awit na ‘Babae’ ng Inang Laya

March 8, 2016

Kung durugtungan natin ang awit na ‘Babae’, maaari nating ipakita ang patuloy na pakikibaka ng kababaihan at sambayanan sa kasalukuyan at hinaharap — ang pag-aalay ng sining, talento, talino, tapang at buhay ng kababaihan para sa tunay na pagbabagong panlipunan.

Over 200 student leaders from Luzon gather in NUSP’s ‘Dap-ayan’

October 1, 2014

More than 200 delegates from 50 different universities and colleges all over Luzon on September 12 to 15 gathered to forge unities and collective actions, as well as exchange ideas, learn from each other and collectively decide on matters affecting the studentry, youth and the nation. “Dap-ayan 2014: 6th Luzonwide Student Leaders Congress and Student […]